מדד הפלורליזם בישראל

מדד הפלורליזם 2023: רוצים דמוקרטית, וגם יהודית

סקר מקיף בחן את עמדות החברה הישראלית בשאלות של זהות וצביונה של המדינה.

מחברים: שמואל רוזנר, פרופ' קמיל פוקס, נח סלפקוב.

מדד הפלורליזם 2023: רוצים דמוקרטית, וגם יהודית

  1. תמיכה גורפת של יהודים וערבים בישראל כמדינה דמוקרטית, ללא פערים עמוקים בין קבוצות שונות.

  2. תמיכה של כלל היהודים בישראל כמדינה יהודית, אך בקרב חילונים תמיכה חלשה יותר.

  3. בכל קבוצות האוכלוסייה הרוב סבורים שמדינה דמוקרטית משמעה הן בחירות והן זכויות אדם.

  4. תומכי ימין סבורים (בטעות) שתומכי שמאל־מרכז פחות מעוניינים בישראל כמדינה יהודית.

  5. תומכי שמאל סבורים (בטעות) שתומכי ימין פחות מעוניינים בישראל כמדינה דמוקרטית.

  6. קרוב למחצית מהערבים (44%) אינם מתנגדים לישראל כמדינה יהודית.

  7. הסכמה גבוהה מאוד בכלל הציבור היהודי עם האמירות העיקריות שבמגילת העצמאות עם זאת, הסכמה חלשה יותר בקבוצות הימין עם אמירות המגילה על שוויון זכויות.

  8. כמעט שוויון בין הערכת חילונים את הכפייה הדתית ובין הערכת דתיים־חרדים את הכפייה החילונית.

  9. נמשכת הירידה הכללית בתחושה שנוח לחיות בישראל. השנה: בקרב חילונים, תומכי שמאל וערבים.

הקודםהבא