פְּלוּרָלִיזם

מדד הפלורליזם 2023: רוצים דמוקרטית, וגם יהודית

סקר מקיף בחן את עמדות החברה הישראלית בשאלות של זהות וצביונה של המדינה.

מחברים: שמואל רוזנר, פרופ' קמיל פוקס, נח סלפקוב.

מדד הפלורליזם 2023: רוצים דמוקרטית, וגם יהודית

כבכל שנה גם השנה השאלון נפתח בשאלה בעניין תחושת הנוחוּת של המשיבים: עד כמה הם והן מרגישים בנוח לחיות בישראל כמי שהם. שאלה זו מושפעת באופן קבוע מהמצב החברתי־פוליטי במדינה, והדבר ניכר גם השנה. לנוכח השינויים במאזן הכוחות הפוליטי והעימות החריף בין תומכי הקואליציה לבין מתנגדיה בנושאים שונים ניכרת ירידה ברורה בתחושת הנוחות של ישראלים תומכי מרכז ושמאלה, ולעומת זאת עלייה, אם כי מתונה יותר, בתחושת הנוחות של ישראלים תומכי ימין. בדומה, בקרב הערבים ניכרות ירידה מסוימת בתחושת הנוחות ועלייה בתחושת האי־נוחות לעומת השנה שעברה. השנה נמשכת אפוא המגמה שהחלה להסתמן לפני שלוש שנים של ירידה כללית בתחושת הנוחות של הציבור – היהודי והערבי.

הקודםהבא