מדד הפלורליזם בישראל

מדד הפלורליזם 2023: רוצים דמוקרטית, וגם יהודית

סקר מקיף בחן את עמדות החברה הישראלית בשאלות של זהות וצביונה של המדינה.

מחברים: שמואל רוזנר, פרופ' קמיל פוקס, נח סלפקוב.

מדד הפלורליזם 2023: רוצים דמוקרטית, וגם יהודית

לנוכח התמיכה הגורפת של יהודים בישראל כמדינה דמוקרטית ובישראל כמדינה יהודית, בחנּו גם את הדימוי שיש לקבוצות שונות בחברה בעיני קבוצות אחרות בנושא זה. במילים פשוטות: האם תומכי ימין (בציבור היהודי) מבינים שגם תומכי שמאל רוצים בישראל יהודית, וההפך: האם תומכי שמאל מבינים שגם תומכי ימין רוצים בישראל דמוקרטית.

בחינת הדימויים נעשתה כך: תומכי מרכז ושמאל (מתנגדים לממשלה המכהנת) נשאלו: ״ישנה טענה שנשמעת לפעמים שלתומכי ימין בישראל פחות חשוב שישראל תהיה מדינה דמוקרטית. עד כמה אתה מסכים עם טענה זו?״. תומכי ימין (תומכים בממשלה המכהנת) נשאלו: ״ישנה טענה שנשמעת לפעמים שלתומכי מרכז ושמאל בישראל פחות חשוב שישראל תהיה מדינה יהודית.

עד כמה אתה מסכים עם טענה זו?״. הממצאים מלמדים עד כמה רווחת הערכת החסר בשני הקטבים של הרצון האמיתי בקרב המחנה היריב. וכך, בקרב תומכי הימין כמעט 80% הסכימו (מאוד וקצת) שלתומכי מרכז ושמאל פחות חשוב שישראל תהיה מדינה יהודית. ובאותו אופן – בקרב תומכי שמאל כמעט 80% הסכימו (מאוד וקצת) שלתומכי ימין פחות חשוב שישראל תהיה מדינה דמוקרטית.

התרשים הבא מציג דוגמה לפער שבין הדימוי לבין המציאות. פער זה מעיד על רמת קיטוב גבוהה, המתבטאת בייחוס עמדות שליליות למחנה הפוליטי היריב ועל היעדר יכולת לזהות שותפות ברכיבים העיקריים של החזון – גם דמוקרטית וגם יהודית – בקרב יהודים בישראל. אומנם יש אמת בטענה שהתמיכה בקרב הימין ב"ישראל דמוקרטית" קצת נמוכה מזו שבקרב השמאל, ואומנם יש אמת בטענה שהתמיכה בקרב השמאל ב"ישראל יהודית" נמוכה מזו שבקרב הימין; אולם לנוכח התמיכה הגבוהה מאוד בשני הרכיבים בקרב כלל החברה היהודית, נדמה שהדימוי של צד שני שאינו שותף לחזון המלא רחוק למדי מהמציאות.

בחינת העמדות של קבוצות משנה בתוך המחנות (כגון חילונים תומכי שמאל או חרדים תומכי ימין) מעלה כי קבוצות הקצה הן אלה שמחזיקות בדימוי השלילי ביותר של הצד השני, וכי ישנו פער ממשי בין קבוצות אלה לבין הקבוצות שנמצאות באמצע הרצף בסולם הדתיות או בסולם הפוליטי. לדוגמה, ישנו פער ניכר בין תומכי ״ימין״ לבין תומכי ״ימין־מרכז״ בתפיסת עמדות השמאל־מרכז: 88% מתומכי הימין סבורים שלתומכי השמאל־מרכז פחות חשוב שישראל תהיה מדינה יהודית, אך בקרב בוחרי הימין־מרכז יורד שיעור הסבורים כך ל־62%. עדיין רוב, אבל מובהק פחות.

ובדומה, 82% מהחילונים תומכי שמאל סבורים שלתומכי ימין פחות חשוב שישראל תהיה דמוקרטית. ואולם כאשר נבחנות עמדות של קבוצת המסורתיים הלא־דתיים תומכי שמאל באותה שאלה, השיעור יורד ל־66%. וכך, כשליש מתומכי השמאל שהם מסורתיים לא־דתיים אינם מקבלים את הטענה שתומכי ימין פחות מעוניינים בישראל כמדינה דמוקרטית.

את יחסם של ישראלים ממחנות שונים זה לזה בחנּו בשאלה נוספת, הנוגעת לתחושות של תומכי הממשלה ומתנגדי הממשלה זה כלפי זה. בטרם נתייחס לתשובות נֹאמר כי השאלון הופץ ונענה במהלך חודש ינואר 2023, כאשר העימות בנושא מערכת המשפט כבר היה נוכח בזירה הציבורית אך טרם הגיע למלוא עוצמתו. בעת הסקר בחרה הקבוצה הגדולה מקרב תומכי האופוזיציה בתיאור ״מאוכזב מהם״ כדי לתאר את תחושותיה כלפי מצביעי הקואליציה (45%), בשעה שהקבוצה הגדולה מקרב בוחרי הקואליציה בחרה בתיאור ״מכבד אותם״ כלפי בוחרי האופוזיציה (41%).

 

הקודםהבא