מדד הפלורליזם בישראל

מדד הפלורליזם 2023: רוצים דמוקרטית, וגם יהודית

סקר מקיף בחן את עמדות החברה הישראלית בשאלות של זהות וצביונה של המדינה.

מחברים: שמואל רוזנר, פרופ' קמיל פוקס, נח סלפקוב.

מדד הפלורליזם 2023: רוצים דמוקרטית, וגם יהודית

ממצאים מעין אלה שהוצגו כאן, ואשר נאספו בתקופה סוערת במיוחד בחברה הישראלית, מחייבים התייחסות זהירה והמשך מעקב – בין השאר כדי לבחון בשנים הבאות אם מה שמתחולל בישראל השנה, ואשר בשעת כתיבת הדברים עדיין לא הסתיים, מוביל לחיזוק או לשחיקה של ערכים בקרב קבוצות בחברה הישראלית.

חשיבות גדולה יש לעובדה שבישראל לא ניכרת בשלב זה שחיקה ברצון הבסיסי לקיומו של משטר דמוקרטי ממשי. עם זאת, הפערים הגדולים בתמיכה במדינה יהודית מעידים הן על המחולל של המשבר הנוכחי והן על תוצאותיו האפשריות.

הקודםהבא