פְּלוּרָלִיזם

מדד הפלורליזם 2023: רוצים דמוקרטית, וגם יהודית

סקר מקיף בחן את עמדות החברה הישראלית בשאלות של זהות וצביונה של המדינה.

מחברים: שמואל רוזנר, פרופ' קמיל פוקס, נח סלפקוב.

מדד הפלורליזם 2023: רוצים דמוקרטית, וגם יהודית

  1. רות גביזון, "עיגון חוקתי של חזון המדינה: המלצות לשרת המשפטים", 19 בנובמבר 2014.
  2. ראו סקרי סמי סמוחה באתר דאטה ישראל – "ציבור ערבי 2019", אוניברסיטת חיפה. בשאלון זה נכללו כמה נוסחים, והללו הובילו לתשובות מגוונות. כשליש מהמשיבים השיבו בשלילה על השאלה אם לישראל יש זכות קיום ״כמדינה יהודית־ציונית״, רבע השיבו בחיוב, ועוד כשליש בחיוב המלוּוה ב״הסתייגות״ (שלא פורשה).
  3. מעניינת ההשוואה של נתון זה לבחירה של יהודים בישראל כאשר הם נשאלים למה מתייחסת ההגדרה של בני אדם (ולא של המדינה) כיהודים. במקרה זה, 28% בוחרים בלאום. ראו שמואל רוזנר, קמיל פוקס ונח סלפקוב, מיהם יהודים: עמדות היהודים בישראל, המכון למדיניות העם היהודי, 2022.
  4. נתון דומה אפשר למצוא בסקר המכון הישראלי לדמוקרטיה מלפני כעשור, שנוסח השאלה בו היה שונה אך התוצאה דומה למדי. יותר ממחצית מהיהודים התייחסו ליהודיות המדינה כאל ״סמן לאומי״, לעומת כשליש שראו בה "סמן דתי״. ראו דרור וולטר וחנן כהן, "עמדות הציבור לגבי מדינה יהודית ודמוקרטית", אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011.
  5. ראו ידידיה שטרן, "לא לגרור את מגילת העצמאות לבית המשפט", הארץ, 11 בינואר 2018; שמואל רוזנר, "משה, תלה את המגילה בבקשה", אתר המדד: פוליטיקה, חברה, תרבות וזהות בישראל, 13 בדצמבר 2022.
  6. "יאיר לפיד מגיב לנאום הנשיא: 'אנחנו נלחמים על מגילת העצמאות' ", מערכת ice, 12 בפברואר 2023.
  7. אבי כהן ומישל מכול, "המחאה עולה מדרגה: עימותים ומעצרים באיילון, המפגינים הבעירו מדורה על הכביש", ישראל היום, 26 בפברואר 2023.
  8. קורין אלבז אלוש, "מגילת העצמאות נתלתה לאורך בניין עיריית ת"א: 'לנוכח הלך הרוח במדינה' ", ynet  דצמבר 2022.
  9. נוסח השאלה המלא היה זה: "עכשיו נקריא לך חמישה משפטים שנכתבו על החזון של מדינת ישראל ונשאל עד כמה אתה מסכים או לא מסכים שזה החזון שמתאים למדינת ישראל גם היום".
הקודם