מדד JPPI לחברה הישראלית

מדד JPPI לחברה הישראלית

מדד JPPI לחברה הישראלית מבוסס על סקר חודשי של מדגם מייצג של ישראלים – יהודים ולא-יהודים – שנשאלים על עמדותיהם במגוון נושאים שעל סדר היום בישראל.

מדד JPPI לחברה הישראלית

למרות אזהרת הרב הראשי לישראל 74% מהחרדים אומרים כי גם אם הייתה להם אפשרות להגר מישראל לא היו עושים זאת. ירידה חדה במדד האופטימיות של הישראלים לגבי עתיד המדינה.

מדד חודש מרץ של המכון למדיניות העם היהודי מצייר תמונה מורכבת של דעת הקהל בישראל בנוגע לסוגיות הגיוס לצה"ל והנשיאה בנטל. וכן תמונה מדאיגה ברמת האופטימיות של הישראלים באשר לעתיד המדינה.

לדברי ד״ר שוקי פרידמן, סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי, ״המלחמה חידדה את הצורך בהתגייסות כלל חלקי החברה לנשיאה בנטל הביטחון. רוב עצום של הישראלים סבורים שצריך לכונן את החוזה החברתי בהקשר זה מחדש ולגייס גם את החרדים. אפשר להניח ולקוות ששותפות רחבה יותר תשפיע על הלכידות החברתית ועל האופטימיות של הישראלים באשר לעתיד המדינה.״

מן הסקר עולה כי קיים רוב מוצק בקרב יהודים (81%) לשינוי המצב הנוכחי של פטור משירות צבאי לחרדים, כאשר 45% תומכים בנקיטת צעדי כפייה ו-36% מעדיפים דרכי שכנוע. רק מיעוט זניח (8%) רואה בהסדר הקיים מצב רצוי. התמיכה בגיוס חרדים חוצה מחנות פוליטיים.

68% מהיהודים ו-29% מהערבים תומכים בגיוס של ערבים לצה״ל או לשירות לאומי, רוב מהם 40% סבורים שיש לעשות זאת ״בדרכי שכנוע״ 28% תומכים בכפייה (28%).

כשליש מהאזרחים הערבים עצמם תומכים בשילובם בשירות צבאי או לאומי, חרף ההתנגדות המסורתית בקרב מנהיגיהם לצעד כזה.

66% מהיהודים סבורים שיש לבטל את הפטור הקיים לנשים דתיות משירות בצה״ל או בשירות לאומי כשליש מהיהודים כולם (33%) רואים בפטור לנשים דתיות ביטוי לכבוד הראוי לאמונתן הדתית.

נתון מדאיג במיוחד העולה מהסקר של המכון למדיניות העם היהודי, הוא הצניחה ברמת האופטימיות של הישראלים ביחס לעתיד המדינה. בתוך ארבעה חודשים בלבד ירד שיעור האופטימיים בקרב יהודים מ-74% בנובמבר ל-56% במרץ. הירידה בולטת בכל המחנות הפוליטיים. בקרב ערבים, רוב עקבי של 57% נותר פסימי.

למרות אזהרת הרב הראשי יצחק יוסף שאמר בדרשה השבועית שלו במוצאי שבת: כי ״אם יכריחו את החרדים ללכת לצבא – ניסע כולנו לחוץ לארץ. נקנה כרטיסים… אין דבר כזה". 74% מהחרדים אומרים שגם אם הייתה ניתנת להם אפשרות לרדת ממדינת ישראל הם לא היו עושים זאת.

יחד עם זאת, באופן מטריד, כרבע מכלל הישראלים – 27% מהערבים ו-23% מהיהודים – היו בוחרים לעזוב את המדינה לו הייתה להם אפשרות מעשית לכך. בקרב צעירים יהודים חילונים שיעור זה מטפס לשליש.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל און לוי דובר המכון 0505217239

איסוף הנתונים לסקר המכון למדיניות העם היהודי נערך על ידי אתר המדד (כ-600 מרואיינים במגזר היהודי, בסקר אינטרנטי) וחברת אפקאר (200 מרואיינים במגזר הערבי, כמחציתם אינטרנטי ומחציתם טלפוני). הנתונים נותחו ושוקללו על ידי פרופ׳ קמיל פוקס כדי לייצג את אוכלוסיית הבוגרים בישראל, בסיועו של נח סלפקוב מהמכון למדיניות העם היהודי. הדו״ח נכתב על ידי שמואל רוזנר, שעורך את מדד JPPI לחברה הישראלית.

הקודםהבא