מדד JPPI לחברה הישראלית

מדד JPPI לחברה הישראלית

מדד JPPI לחברה הישראלית מבוסס על סקר חודשי של מדגם מייצג של ישראלים – יהודים ולא-יהודים – שנשאלים על עמדותיהם במגוון נושאים שעל סדר היום בישראל.

מדד JPPI לחברה הישראלית

רוב מצביעי הקואליציה ורוב המשיבים לסקר מקרב מצביעי האופוזיציה סבורים שתמיכת נשיא ארה"ב בישראל נחלשה בהשוואה לתחילת המלחמה. פרופ' ידידיה שטרן: רוב הישראלים מתנגדים להצעות הבאות מוושינגטון בקשר ל-"יום שאחרי".

רוב מכריע מהציבור היהודי סבור שהנשיא ביידן תמך מאד בישראל בתחילת המלחמה, אך יותר משבעים אחוז מהציבור היהודי בישראל סבור כי הוא תומך בה פחות היום. נתון זה עולה ממדד החברה הישראלית החודשי של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI). יש לציין כי נתון זה נכון לשבוע שעבר, עוד לפני דבריו הנוקבים של ביידן בראיון בסוף השבוע. בקרב הערבים הקבוצה העיקרית עודה סבורה שהנשיא ביידן ״תומך בישראל מאוד״ גם כיום.

פרופ' ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי הגיב לתוצאות הסקר: "נראה כי גם מי שאינם נותנים אמון בהנהגת ראש הממשלה נתניהו – כ-70% מהציבור הישראלי לפי סקרים קודמים – אינם תומכים בהצעות הממשל בוושינגטון באשר לדרך ניהול המלחמה (כיבוש רפיח) ובאשר ל"יום שאחרי" (פתרון שתי המדינות) והם תופסים אותן כביטוי לירידה של הנשיא ביידן בתמיכה בישראל".

סקר המכון למדיניות העם היהודי הציג לנשאלים ארבע אפשרויות לבחירה:

הנשיא ביידן תמך מאוד בישראל בתחילת המלחמה, ותומך בה מאוד גם היום.

הנשיא ביידן תמך מאוד בישראל בתחילת המלחמה, ותומך בה פחות היום.

הנשיא ביידן תמך מאוד בישראל בתחילת המלחמה, ולא תומך בה היום.

הנשיא ביידן לא כל כך תמך בישראל גם בתחילת המלחמה.

רק כרבע מהציבור היהודי, וכעשירית מהערבים, סבורים שביידן איננו תומך בישראל. רבע אחר, ויותר מארבעים אחוז מהערבים, מחזיק בדעה הפוכה: ביידן ממשיך לתמוך בישראל כיום, כפי שתמך בה בתחילת המלחמה. השאר, הקבוצה הגדולה הכוללת כמחצית מהיהודים ומהערבים סבורים שביידן תומך בישראל גם כיום, אך במידה פוחתת והולכת. חיבור תוצאות אלה מלמד שרוב היהודים סבורים שנשיא ארה"ב תומך גם כיום בישראל (תמיכה חזקה או כזו שפחתה עם הזמן). רק קבוצה קטנה יחסית (12% מהיהודים) סבורים שביידן לא תמך בישראל גם בתחילת המלחמה.

בקרב בוחרי מפלגות הקואליציה (לא כולל המחנה הממלכתי), 46% סבורים שתמיכתו של ביידן בישראל נחלשה. בין בוחרי הקואליציה יש גם שיעור גבוה למדי (39%) של מי שסבורים שביידן כבר אינו תומך בישראל. מקרב בוחרי מפלגות האופוזיציה הרוב (51%) סבורים שתמיכתו של ביידן בישראל נחלשה. 39% מהם סבורים שתמיכתו עדיין חזקה מאוד.

פרופ' ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, הגיב לתוצאות הסקר: "נראה כי גם מי שאינם נותנים אמון בהנהגת ראש הממשלה נתניהו – כ-70% מהציבור הישראלי לפי סקרים קודמים – אינם תומכים בהצעות הממשל בוושינגטון באשר לדרך ניהול המלחמה (כיבוש רפיח) ובאשר ל"יום שאחרי" (פתרון שתי המדינות) והם תופסים אותן כביטוי לירידה של הנשיא ביידן בתמיכה בישראל".

הקודםהבא