פרופ׳ ידידיה שטרן, נשיא המכון בראיון לאריה גולן בכאן רשת ב׳

פרופ׳ ידידיה שטרן, נשיא, המכון למדיניות העם היהודי בראיון לאריה גולן בכאן רשת ב׳: ״החלטת בית המשפט לדחות את הדיון בעינינו של ראש הממשלה נתניהו עקב הסגר הייתה החלטה עניינית וסבירה. אסור להתייחס אל בית המשפט בחשדנות. טוב היה אם בית המשפט היה מגלה יותר רגישות והיה מפרט יותר על סיבת הדחיה״.

פרופ׳ ידידיה שטרן, נשיא, המכון למדיניות העם היהודי בראיון לאריה גולן בכאן רשת ב׳: ״החלטת בית המשפט לדחות את הדיון בעינינו של ראש הממשלה נתניהו עקב הסגר הייתה החלטה עניינית וסבירה. אסור להתייחס אל בית המשפט בחשדנות. טוב היה אם בית המשפט היה מגלה יותר רגישות והיה מפרט יותר על סיבת הדחיה״.