75 פנים למדינה יהודית

ישראל היא "מדינה יהודית". מהי המשמעות של קביעה זו וכיצד היא מתיישבת עם אופייה הדמוקרטי של המדינה? אלו השאלות שבבסיס המחלוקת הישראלית החורצת בנו סדקים מאז קום המדינה.

ספר זה כולל 75 עמדות בשאלת הזהות היהודית-הישראלית, מאת טובי ההוגים. דפיו כוללים חלומות וסיוטים, חזונות פואטיים וניתוחים רציונליים, ביקורת נוקבת ושירי הלל. נידונות בו סוגיות של לאום, דת, פוליטיקה, תרבות, חברה, כלכלה וביטחון.

זהו מורה נבוכים ראשון מסוגו – קריאת חובה לקראת כל דיון עתידי בזהות הישראלית.

75 פנים למדינה יהודית

פרופ' ידידיה שטרן סיפר בראיון ליורם מוקדי על הספר "75 פנים למדינה יהודית", שיצא בהוצאת המכון, והסביר כיצד יכול הספר לסייע לחברה הישראלית להתמודד עם אתגריה.

ברוח המאמר שכתב פרופ' שטרן בספר, הוא טוען כי משמעות המילים "מדינה יהודית", והפרשנות השונה שנותנת להן כל קבוצה בחברה הישראלית, הן אלו שגורמות לוויכוחים העזים שמתקיימים בחודשים האחרונים.

שטרן הוסיף כי עד חצי השנה האחרונה כל צד יכול היה לחיות עם המצב: "לכל אחת מהקבוצות  הייתה הצלחה לשיטתה, אבל עבור אף אחת מהקבוצות ישראל לא הייתה משהו מושלם. אבל כעת רבים חושבים שמחנה אחד עלול לקחת את כל הקופה, והשאר מרגישים מותקפים. הם חוששים מהכרעה תרבותית".

שטרן הוסיף כי הפיתרון לקונפליקט החברתי אינו בוויתור של כל קבוצה על החזון שלה, אלא בגיבוש כללי משחק מוסכמים ובכך שעל כל קבוצה להכיר בכך שגם הצד השני הוא פטריוט.

הקודם