הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2010

בשנת 2010 נאלץ העם היהודי להתמודד עם אתגרים הנראים שונים איכותית מאלה המוכרים לנו ושעימם נאלצנו להתמודד עד כה. בין ההתפתחויות העיקריות, ניתן למנות את הבאות: קריסת השיחות הישירות בין הישראלים לפלסטינים והניסיונות להציג פיתרון חיצוני כפוי; מסע דה- לגיטימציה מכוון נגד מדינת ישראל; התקוממיות עממיות ושינוי שיווי המשקל במזרח התיכון;  השקיעה, כפי שהיא נתפסת, של עוצמתה הכלכלית והפוליטית של ארצות הברית ועלייתן של סין, הודו ומדינות אחרות בהן ברזיל ותורכיה; שינויים אפשריים בתחושת הזהות לישראל בקרב צעירי התפוצות. ההערכה השנתית עוסקת בנושאים אלו ובנושאים נוספים ומציעה כיווני מדיניות וסדר יום

לקריאת המסמך המלא: הערכה שנתית לשנת 2010