הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2013-2014

הערכה שנתית 2013-2014
מס' 10

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
נדיה אליס, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, דב מימון, אסף ניסנבוים, דוד סאקס, נח סלפקוב,
סטיבן פופר, סילביה ברק פישמן, אנטוני קורנשטיין, שמואל רוזנר

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

תודה מיוחדת לפרופ' עוזי רבהון ולפרופ' גדעון שמשוני

לקריאת המסמך המלא: ההערכה השנתית 2013-2014
הקדמה
שער ראשון: הערכה משולבת וכיווני מדיניות
הצעות לכיווני מדיניות 2014-2013
מדדים נבחרים על יהדות העולם – 2014-2013
הערכת נטו משולבת
שער שני: חמישה מימדים של מצב העם היהודי
גיאופוליטיקה
צומת דרכים אסטרטגי 2014
משולש היחסים: ירושלים, וושינגטון והקהילה היהודית
קשר בין קהילות
קשרי קהילות וישראל
זהות והזדהות
עולמות נפרדים: מערכות זהות יהודית בישראל ובתפוצות
שוויון בנטל השירות הצבאי: התקדמות איטית אך מימוש השאיפה עדיין רחוק מאיתנו
משאבים חומריים
משאבים חומריים: 2014-2013
דמוגרפיה
סוגיית מספר היהודים בארצות הברית: הגדרות ומתודולוגיה בסקרים הסותרים
דמוגרפיה חרדית – ארצות הברית ובריטניה
שער שלישי: מאמרים מיוחדים
יהדות דרום אפריקה אחרי עשרים שנות דמוקרטיה
1989-2014 : יהודים דוברי רוסית כעבור עשרים-וחמש שנה
על מנהיגוּת נשים בקהילה היהודית המאורגנת באמריקה
מיפוי גנאלוגי ובדיקות דנ"א ישירות לצרכן: השלכות לגבי העם היהודי

הערכה שנתית 2013-2014

בחינת הפרמטרים לקידום דיאלוג ישראל-תפוצות

המכון למדיניות העם היהודי ממליץ להעמיק ולמסד דיאלוג קבוע עם יהודי העולם לשם התייעצות ותיאום בנוגע להחלטות המתקבלות בישראל שיש להן השפעה על התפוצות, ובנוגע להחלטות בעולם היהודי שמשפיעות על ישראל. במסגרת זו, וכהמשך לפרויקט ההתייעצות הנרחב שקוים השנה על ידי המכון על עמדות העם היהודי על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, יקיים המכון בשנה הבאה סבב נוסף של סמינרים בקהילות ברחבי העולם, וכן כנס שנתי בהשתתפות מנהיגים מהארגונים היהודיים, מהקהילות ומהאקדמיה.

הדיונים יתמקדו בסוגיות ובאתגרים המרכזיים, תוך התייחסות לחמשת המימדים החיוניים לשגשוג העם היהודי: גיאופוליטיקה, זהות והזדהות, קשרים בין-קהילתיים, ניצול משאבים ודמוגרפיה. הדיאלוג יתקיים תוך הקפדה על מסגרות פלורליסטיות ותוך שיתוף הדור הצעיר, יזמים חדשים והקפדה על ייצוג מגדרי הולם.

בסיום התהליך יגיש המכון דו"ח לממשלה ולהנהגה היהודית בעולם, ובו המלצות מפורטות לחיזוק ולעדכון מנגנון ההתייעצות כמו גם על הפרמטרים המרכזיים שמומלץ להתמקד בהם.

דברי הסבר
גורמים המחייבים את פיתוח הדיאלוג:

  1. שמירה על שלמות העם היהודי בעידן של "בחירה חופשית", כשהדרך לגיבוש ולאימוץ זהויות אחרות פתוחה לרווחה;
  2. השתתפות של הדור הבא בחיים יהודיים ותרומה לקהילה;
  3. חיזוק וגיבוש אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכמדינת הגרעין של העם היהודי;
  4. קידום יחסי ישראל – תפוצות והיחסים בין הקהילות השונות בעולם, תוך טיפוח ושימור ערך הערבות ההדדית, הבא לידי ביטוי בקביעה "כל ישראל ערבים זה בזה" (תלמוד בבלי, סנהדרין כ"ז ע"ב).
הקודםהבא