הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2013-2014

הערכה שנתית 2013-2014
מס' 10

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
נדיה אליס, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, דב מימון, אסף ניסנבוים, דוד סאקס, נח סלפקוב,
סטיבן פופר, סילביה ברק פישמן, אנטוני קורנשטיין, שמואל רוזנר

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

תודה מיוחדת לפרופ' עוזי רבהון ולפרופ' גדעון שמשוני

לקריאת המסמך המלא: ההערכה השנתית 2013-2014
הקדמה
שער ראשון: הערכה משולבת וכיווני מדיניות
הצעות לכיווני מדיניות 2014-2013
מדדים נבחרים על יהדות העולם – 2014-2013
הערכת נטו משולבת
שער שני: חמישה מימדים של מצב העם היהודי
גיאופוליטיקה
צומת דרכים אסטרטגי 2014
משולש היחסים: ירושלים, וושינגטון והקהילה היהודית
קשר בין קהילות
קשרי קהילות וישראל
זהות והזדהות
עולמות נפרדים: מערכות זהות יהודית בישראל ובתפוצות
שוויון בנטל השירות הצבאי: התקדמות איטית אך מימוש השאיפה עדיין רחוק מאיתנו
משאבים חומריים
משאבים חומריים: 2014-2013
דמוגרפיה
סוגיית מספר היהודים בארצות הברית: הגדרות ומתודולוגיה בסקרים הסותרים
דמוגרפיה חרדית – ארצות הברית ובריטניה
שער שלישי: מאמרים מיוחדים
יהדות דרום אפריקה אחרי עשרים שנות דמוקרטיה
1989-2014 : יהודים דוברי רוסית כעבור עשרים-וחמש שנה
על מנהיגוּת נשים בקהילה היהודית המאורגנת באמריקה
מיפוי גנאלוגי ובדיקות דנ"א ישירות לצרכן: השלכות לגבי העם היהודי

הערכה שנתית 2013-2014


A detailed discussion of discrepant U.S. Jewish population estimates appears in Part 2 of this Annual Assessment

 1. Source: Division of Jewish Demography and Statistics, The A. Harman Institute of Contemporary Jewry, The Hebrew University of Jerusalem.
 2. Source (except where stated otherwise): DellaPergola, Sergio, (2013), “World Jewish Population, 2013,” in Arnold Dashefsky and Ira M. Sheskin. (Editors), The American Jewish Year Book, Dordrecht: Springer, pp. 279-358.
 3. Source: DellaPergola, Sergio, (2011), Jewish Demographic Policies: Population Trends and Options in Israel and in the Diaspora, The Jewish People Policy Institute (JPPI), pp. 66-67.
 4. A measure of a country’s development based on health, educational attainment, and real income. Source: Human Development Report 2013- The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, United Nations Development Programme (UNDP).
 5. Source: Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract Of Israel 2014/1. The data on continents are not sums of mentioned countries but of general Aliyah figures from the continent.
 6. Including country not specified.
 7. Source: Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract Of Israel 2014/1. The population is defined on the basis of the permanent (de jure) population, and consists of permanent residents – Israeli citizens and permanent residents without Israeli citizenship (including those who had been out of the country less than one year at the time of the estimate). The data here are according to segmentation of the population by religion and refer only to the number of Jewish residents.
 8. Based on adjusted response from NJPS 2001.
 9. Revised population projections for 2020.
 10. Without Baltic States.
 11. Including Turkey.
 12. Without Baltic States.
 13. Without Israel, FSU and Turkey.
 14. Forecast based on the low estimate of the Jewish population of the United States, 5.42 million, according to Sergio DellaPergola (2013) How Many Jews in the United States? The Demographic Perspective. Contemporary Jewry 33, 15–42
 15. Source: Website for the International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook for 2013. Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP), per capita (international coin).
 16. Source: Press release by Israel Central Bureau of Statistics, 29/04/2013 – Immigration to Israel in 2013.
 17. Number of self-identified Jewish members of parliament according to the World Jewish Congress dated June 2011, except where stated otherwise.
 18. Source: http://www.knesset.gov.il/mk/heb/Individual_find.asp
 19. Source: The Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life (2012) Faith on the Hill: The Religious Composition of the 113th Congress. http://www.pewforum.org/Government/Faith-on-the-Hill-The-Religious-Composition-of-the-113th-Congress.aspx
 20. Source: The Centre for Israel and Jewish Affairs, Canada.
 21. Data for previous parliament.
 22. The range of data is based on conflicting numbers from three studies: 1. Pew Research Center, A Portrait of Jewish Americans, 2013; 2. Brandeis University, American Jewish Population Estimates: 2012; 3) World Jewish Population, 2013. See footnote b.
 23. Based on the median point in the range of assessments of the number of Jews in the United States.
 24. DellaPergola, Sergio, (2013), “World Jewish Population, 2012,” in Arnold Dashefsky and Ira M. Sheskin. (Editors), The American Jewish Year Book, Dordrecht: Springer, pp. 213-283.
 25. Institute for Jewish Policy Research, Jews in the United Kingdom in 2013
הקודםהבא