הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2013-2014

הערכה שנתית 2013-2014
מס' 10

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
נדיה אליס, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, דב מימון, אסף ניסנבוים, דוד סאקס, נח סלפקוב,
סטיבן פופר, סילביה ברק פישמן, אנטוני קורנשטיין, שמואל רוזנר

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

תודה מיוחדת לפרופ' עוזי רבהון ולפרופ' גדעון שמשוני

לקריאת המסמך המלא: ההערכה השנתית 2013-2014
הקדמה
שער ראשון: הערכה משולבת וכיווני מדיניות
הצעות לכיווני מדיניות 2014-2013
מדדים נבחרים על יהדות העולם – 2014-2013
הערכת נטו משולבת
שער שני: חמישה מימדים של מצב העם היהודי
גיאופוליטיקה
צומת דרכים אסטרטגי 2014
משולש היחסים: ירושלים, וושינגטון והקהילה היהודית
קשר בין קהילות
קשרי קהילות וישראל
זהות והזדהות
עולמות נפרדים: מערכות זהות יהודית בישראל ובתפוצות
שוויון בנטל השירות הצבאי: התקדמות איטית אך מימוש השאיפה עדיין רחוק מאיתנו
משאבים חומריים
משאבים חומריים: 2014-2013
דמוגרפיה
סוגיית מספר היהודים בארצות הברית: הגדרות ומתודולוגיה בסקרים הסותרים
דמוגרפיה חרדית – ארצות הברית ובריטניה
שער שלישי: מאמרים מיוחדים
יהדות דרום אפריקה אחרי עשרים שנות דמוקרטיה
1989-2014 : יהודים דוברי רוסית כעבור עשרים-וחמש שנה
על מנהיגוּת נשים בקהילה היהודית המאורגנת באמריקה
מיפוי גנאלוגי ובדיקות דנ"א ישירות לצרכן: השלכות לגבי העם היהודי

הערכה שנתית 2013-2014

 1. ההערכה השנתית של המכון למדיניות העם היהודי לשנת 2012-2011 מביאה דיון מפורט יותר במתודולוגיה שבבסיס ההערכות נטו לטווח הקצר והמגמות והתרחישים לטווח הארוך יותר הנדונים בהמשך (ראו “Integrated ‘Net’ Assessment”,
  in Annual Assessment 2011-2012).
 2. עקב ההתמקדות בזהות היהודית בארצות הברית, המוזמנים להשתתף בסקר השנה היו ברובם מארה"ב ומישראל, בהתבסס על רשימת המוזמנים לסדנת המכון למדיניות העם היהודי שנערכה במארס 2014 בגלן קוב, ניו יורק. הסקרים נערכו בדואל בין התאריכים 19 בפברואר ל-12 במארס 2014. המכון פנה ל-72 אנשים, שמתוכם 27 החזירו את השאלונים, שיעור תגובה של 37.5%.
 3. A Portrait of Jewish Americans (released October 1, 2013); http://www.pewforum.org/files/2013/10/jewish-american-full-report-for-web.pdf
 4. ראו דיון נרחב ב"“Who are the 'Jews by Religion' in the Pew Report?”, Shlomo Fischer, JPPI, November 2013 http://jppi.org.il/news/146/58/Who-are-the-Jews-by-Religion-in-the-Pew-Report/;
 5. המשיבים אינם מתכוונים בכך להיכרות עם הספרות היהודית הקלאסית, אלא להעמקת ההיכרות עם היהדות בקרב ציבורים שיש להם קשר רופף בלבד עם היבטי "הדת האזרחית" של החיים היהודיים באמריקה.
 6. ראו, ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: מבטים מן העולם היהודי, המכון למדיניות עם יהודי, מאי 2014. מחקר זה התבסס על סמינרים שנערכו בקהילות יהודיות ברחבי העולם, והוגש לפרופ' רות גביזון כחומר רקע למחקרה על ההסדרים החוקתיים הראויים לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. פרופ' גביזון מונתה למשימה זו על-ידי שרת המשפטים ציפי לבני.
 7. ראו “Eight facts about Orthodox Jews from the Pew Research survey”, Pew, October 2013.
 8. ראו “Who are the 'Jews by Religion' in the Pew Report?”, Shlomo Fischer, JPPI, November 2013 http://jppi.org.il/news/146/58/Who-are-the-Jews-by-Religion-in-the-Pew-Report/; “’Jews Not By Religion': How to Respond to American Jewry's New Challenge”, Shmuel Rosner, JPPI, December 201http://jppi.org.il/news/148/58/Jews-Not-by-Religion/3.
 9. צעדי מדיניות אלה ננקטו לא על מנת לעודד עליה כשלעצמה, אלא כדי להגדיל את הסיכויים שהיהודים המהגרים מצרפת יבחרו לבוא לישראל על פני ארצות אחרות. מספר היהודים הצרפתים הקשורים ביותר לקהילה היהודית ולישראל מוערך בכ-200,000 נפש.
 10. Piketty, Thomas (2014). Capital in the Twenty-first Century. (Cambridge, MA: Harvard University Press).
הקודםהבא