הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2013-2014

הערכה שנתית 2013-2014
מס' 10

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
נדיה אליס, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, דב מימון, אסף ניסנבוים, דוד סאקס, נח סלפקוב,
סטיבן פופר, סילביה ברק פישמן, אנטוני קורנשטיין, שמואל רוזנר

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

תודה מיוחדת לפרופ' עוזי רבהון ולפרופ' גדעון שמשוני

לקריאת המסמך המלא: ההערכה השנתית 2013-2014
הקדמה
שער ראשון: הערכה משולבת וכיווני מדיניות
הצעות לכיווני מדיניות 2014-2013
מדדים נבחרים על יהדות העולם – 2014-2013
הערכת נטו משולבת
שער שני: חמישה מימדים של מצב העם היהודי
גיאופוליטיקה
צומת דרכים אסטרטגי 2014
משולש היחסים: ירושלים, וושינגטון והקהילה היהודית
קשר בין קהילות
קשרי קהילות וישראל
זהות והזדהות
עולמות נפרדים: מערכות זהות יהודית בישראל ובתפוצות
שוויון בנטל השירות הצבאי: התקדמות איטית אך מימוש השאיפה עדיין רחוק מאיתנו
משאבים חומריים
משאבים חומריים: 2014-2013
דמוגרפיה
סוגיית מספר היהודים בארצות הברית: הגדרות ומתודולוגיה בסקרים הסותרים
דמוגרפיה חרדית – ארצות הברית ובריטניה
שער שלישי: מאמרים מיוחדים
יהדות דרום אפריקה אחרי עשרים שנות דמוקרטיה
1989-2014 : יהודים דוברי רוסית כעבור עשרים-וחמש שנה
על מנהיגוּת נשים בקהילה היהודית המאורגנת באמריקה
מיפוי גנאלוגי ובדיקות דנ"א ישירות לצרכן: השלכות לגבי העם היהודי

הערכה שנתית 2013-2014

בהתייחס למחקר גנאלוגי קונבנציונלי, קיימים מספר מסדי נתונים מקוונים חינמיים המוקדשים ספציפית למחקר גנאלוגי של יהודים. האתר JewishGen.org, הקשור למוזיאון המורשת היהודית בניו יורק, מכיל אלפי מסדי נתונים חינמיים ופשוטים להפעלה ובהם יותר מעשרים מיליון רשומות היסטוריות של יהודים,22 כגון יומני קבורה, רישומים בספר יזכור, ונתונים חלקיים שונים נוספים שנאספו בקהילות יהודיות לאורך המאה התשע-עשרה על-ידי פרנסי הקהילה ופקידי מדינה. האתר פועל כצומת המקשר בין גנאלוגים שמחפשים משפחות ועיירות יהודיות, ומאפשר שיתוף בממצאי המחקר וחילופי מידע. כמו כן האתר משתתף במפעל "עץ המשפחה של העם היהודי", שייעודו "לספק משאב רב-עוצמה לחיבור בין אנשים המחפשים את אותם ענפי משפחה יהודיים, לחבר מחדש בין משפחותיהם, ולהגביר את העניין בגנאלוגיה יהודית,"23 והוא פועל בשותפות עם האיגוד הבינלאומי של אגודות גנאלוגיות יהודיות (IAJGS) ועם בית התפוצות בתל-אביב, ומכיל יותר מחמישה מיליון שמות.24

ההסתדרות הציונית העולמית מחזיקה בארכיון הציוני המרכזי, שהוא הארכיון הרשמי של התנועה הציונית. הארכיון מכיל מיליוני תעודות ומסמכים, שרובם עברו דיגיטציה והונגשו לחיפוש מקוון במסדי נתונים. בעשור האחרון החליט הארכיון להיכנס לשדה הגנאלוגיה, והוא מציע שירות חיפוש ומחקר לצרכנים המתעניינים בתולדות משפחתם ואף מארח קורס במחקר גנאלוגי במשרדיו בירושלים.25 ממשלת ישראל מחזיקה את ארכיון המדינה, המכיל רשומות אלקטרוניות שחלקן נגיש דרך אתר הארכיון בעברית. מוסד יד ושם הוביל מאמץ בינלאומי להקמת מסד נתונים לקורבנות השואה. מסד הנתונים של יד ושם מכיל כיום מידע ביוגרפי מקוון על ארבעה מיליון קורבנות.26

לאחרונה נוצר גשר בין אתרים גנאלוגיים יהודיים לבין בדיקות דנ"א. לדוגמה, גם בית התפוצות וגם JewishGen.org מפרסמים באתריהם בדיקות דנ"א לצרכי חיפוש שורשים יהודיים באמצעות Family Tree DNA.

למרות שבדיקות הדנ"א לצרכים גנאלוגיים אינן משנות כיום את הקהילה היהודית בכללותה באופן משמעותי כלשהו, הפופולריות שהן צוברות ברמת היחיד מצדיקה בחינה של הממצאים העולים מתוצאות הבדיקות, משמעות התוצאות, וההשלכות המדיניות הצפויות.

הקודםהבא