הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2013-2014

הערכה שנתית 2013-2014
מס' 10

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
נדיה אליס, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, דב מימון, אסף ניסנבוים, דוד סאקס, נח סלפקוב,
סטיבן פופר, סילביה ברק פישמן, אנטוני קורנשטיין, שמואל רוזנר

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

תודה מיוחדת לפרופ' עוזי רבהון ולפרופ' גדעון שמשוני

לקריאת המסמך המלא: ההערכה השנתית 2013-2014
הקדמה
שער ראשון: הערכה משולבת וכיווני מדיניות
הצעות לכיווני מדיניות 2014-2013
מדדים נבחרים על יהדות העולם – 2014-2013
הערכת נטו משולבת
שער שני: חמישה מימדים של מצב העם היהודי
גיאופוליטיקה
צומת דרכים אסטרטגי 2014
משולש היחסים: ירושלים, וושינגטון והקהילה היהודית
קשר בין קהילות
קשרי קהילות וישראל
זהות והזדהות
עולמות נפרדים: מערכות זהות יהודית בישראל ובתפוצות
שוויון בנטל השירות הצבאי: התקדמות איטית אך מימוש השאיפה עדיין רחוק מאיתנו
משאבים חומריים
משאבים חומריים: 2014-2013
דמוגרפיה
סוגיית מספר היהודים בארצות הברית: הגדרות ומתודולוגיה בסקרים הסותרים
דמוגרפיה חרדית – ארצות הברית ובריטניה
שער שלישי: מאמרים מיוחדים
יהדות דרום אפריקה אחרי עשרים שנות דמוקרטיה
1989-2014 : יהודים דוברי רוסית כעבור עשרים-וחמש שנה
על מנהיגוּת נשים בקהילה היהודית המאורגנת באמריקה
מיפוי גנאלוגי ובדיקות דנ"א ישירות לצרכן: השלכות לגבי העם היהודי

הערכה שנתית 2013-2014

כהכנה לכתיבת פרק זה שלח המכון למדיניות עם יהודי דגימת דנ"א של אחד מעמיתי המכון לבדיקה בחברת Family Tree DNA כדי להיטיב להבין את טיב המידע המסופק לצרכנים.

המכון למדיניות עם יהודי רכש שלוש בדיקות שונות: הבדיקה הראשונה קרויה בדיקת איתור משפחה והיא בוחנת דנ"א אוטוזומלי, הבודקת חלקים מהדנ"א שהיו יכולים לעבור דרך כל אחד מאבותיו הקדומים של הצרכן. אף שבדיקה זו היא הנרחבת ביותר, במובן שהיא מספקת מידע כללי על התערובת של כל האבות הקדמונים ומאפשרת לאדם למצוא קרובי משפחה בני חמשת הדורות האחרונים, היא איננה מספקת מידע ספציפי על אילן היוחסין הישיר של אדם מצד אביו או אמו.

הבדיקה השניה שבוצעה התמקדה בדנ"א מיטוכונדריאלי, שעובר בירושה רק דרך האם. מכיוון שדנ"א מיטוכונדריאלי מועבר רק מאם לילד, וכאשר הילד הוא ממין נקבה המעבירה אותו לצאצאיה, וכך הלאה, הרי שהוא נושא בתוכו מידע על אילן היוחסין הישיר של האדם מצד אמו בלבד. אף שכל הזכרים מקבלים דנ"א מיטכונדריאלי דרך אימם, הם אינם מעבירים אותו לילדיהם. בדיקת הדנ"א המיטוכונדריאלי שהמכון למדיניות עם יהודי רכש (mtDNA+) מספקת לצרכנים מידע על קבוצת הבסיס, ה"שושלת" (haplogroup) מצד אמם וכן מבצעת התאמה בין הנבדק לבין אנשים החולקים אֵם קדומה משותפת המרחיקה עשרים-ושמונה דורות, שהם כשבע-מאות שנים.27

בדיקת הדנ"א השלישית שבוצעה מתמקדת רק בכרומוזום Y, המועבר בלעדית מאב לבן (לנשים אין כרומוזום Y), כך שהוא נושא מידע על אילן היוחסין הישיר של הנבדק מצד האב.  הבדיקה הספציפית שהוזמנה היא מסוג Y-DNA37, מנתחת 37 סמנים גנטיים ויכולה לנבא את הקרבה לאורך 8 דורות.28 שלוש הבדיקות ביחד עולות כ-320 דולר, אבל ניתן לרכוש כל אחת מהן בנפרד.

בעקבות ההזמנה דרך אתר החברה מגיעה בדואר ערכת בדיקה. הערכה מכילה שני צמרוני פה ושתי מבחנות פלסטיק זעירות שאליהן מכניסים את הצמרונים אחרי שהבודק משפשף בהם את פנים הלחי של הנבדק. הבודק מחזיר את הדגימות בדואר לחברה וממתין כמה שבועות, עד שהתוצאות זמינות באתר החברה.

התוצאות שהמכון למדיניות עם יהודי קיבל מבדיקות הדנ"א הדגימו באיזו מידה הבדיקות יכולות להשפיע על הזהוּת הנתפסת וההשתייכות האתנית של אדם. איור 1 להלן מציג את ה"הרכב האתניות" על פי תוצאות בדיקת "איתור משפחה", המנתחת דנ"א אוטוזומלי. על פי הבדיקה, "הפזורה היהודית" מהווה את חלק הארי של המוצא. כלומר, כאשר משווים את הדנ"א האוטוזומלי של הנבדק לקבוצות ייחוס שונות באוכלוסיה, הכלולות במסד הנתונים של החברה, הדמיון הרב ביותר נמצא בין הדגימה לבין יהודים אשכנזים. גיאוגרפית, הנקודה המרכזית של המוצא היא האזור שנקרא בעבר "תחום המושב", במזרח אירופה. תוצאה זו גם מעידה כי חלק מאבותיו של הנבדק עשויים להיות ממקורות מזרח-תיכוניים ואירופאים. לפי בנט גרינספן מחברת Family Tree DNA, ניתן להסביר את הנוכחות של מוצא מזרח-תיכוני ואירופאי בכך שבקרב האשכנזים ישנו שילוב של אב קדום ממוצא מזרח-תיכוני ואם קדומה ממוצא אירופאי.  יש לציין כי כל ארבעת הסבים של הנבדק נולדו בקנדה וכי כל ארבעת אבות-סבותיו נולדו באירופה.

איור 1

היבט נוסף של התוצאות שהופקו מבדיקת הדנ"א האוטוזומלי הוא בדיקת "איתור משפחה", המתאימה בין הדנ"א של הנבדק לבין לקוחות אחרים29 שיכולים להיות קרובי משפחה שלו. החברה מצהירה כי היא מסוגלת לאתר בני דודים שניים בדיוק של 99 אחוזים, בני דודים שלישיים בדרגת דיוק של 90 אחוזים, בני דודים רביעיים בדרגת דיוק של 50 אחוזים. במקרה הספציפי של עמית המכון, הבדיקה זיהתה מאות קרובי משפחה אפשריים, אבל הוא הצליח לאמת כי רק שלושה מתוך מהקישורים האפשריים היו אכן קרובי משפחה שלו (בן של בן דוד שני, נכד של בן דוד שני, ובן של בן דוד שלישי).

איור 2 הוא ייצוג חזותי המופק מבדיקת Family Tree DNA של דגימת הדנ"א של הנבדק, המתחלק לעשרים-ושלושה הכרומוזומים המרכיבים את הדנ"א של האדם. הבדיקה השוותה בין הדנ"א של הנבדק לבין דגימות הדנ"א של שלושה אנשים שנבחרו במיוחד, שני קרובי משפחה שיש ביניהם קרבת דם (אב ובת) שהבדיקה הצליחה להתאים ביניהם, ועוד אדם שהבדיקה זיהתה כקרוב רחוק אפשרי, אבל הנבדק לא הצליח לאמת זאת בצורה ודאית. האזורים שבהם מופיע צבע אפור מעל הכחול הם החלקים הזהים בדגימת הדנ"א. ככל שהחפיפה גדולה יותר, כך הרצף התואם ארוך יותר.

איור 2

תוצאות הבדיקה שנערכה על הדנ"א המיטוכונדריאלי של הנבדק, שהוא רצף הנושא מידע על אילן היוחסין הישיר מצד האם בלבד, הצביעו אף הן על  השתייכות לתורשה יהודית. באופן ספציפי, בין 100 האנשים במאגר החברה שהדנ"א שלהם תואם את הדנ"א המיטוכונדריאלי של הנבדק, כ-50 אחוזים מזוהים כ"אשכנזים", 2 אחוזים כיוצאי "אלזס", והשאר אינם מוגדרים ספציפית אלא באמצעות ארץ המוצא של אימם. בעוד שקיימת סבירות גבוהה שאימותיו הקדמוניות של הנבדק היו ממוצא אשכנזי, עדיין קיימת האפשרות שהן היו ממוצא "אלזסי", או אפילו לא יהודיות כלל.

קבוצת הבסיס (Haplogroup) האמהית זוהתה כהַפּלוֹגרוּפּ H, הנחשבת ל"שושלת האמהית הנפוצה ביותר והמגוונת ביותר באירופה", ומאמינים שהיא הופיעה לפני 25,000-30,000 שנה באזור הצפון-מזרחי של המזרח התיכון.30 בקרב יהודים, 23 אחוזים מקווי ההורשה האשכנזיים משתייכים להַפּלוֹגרוּפּ H.31

תוצאות בדיקת הדנ"א של כרומוזום Y, הנוגעות באופן בלעדי לאילן היוחסין הישיר מצד האב, הצביעו גם הן על מוצא יהודי. מבין האנשים שהבדיקה זיהתה כבעלי "התאמה גנטית", 65 אחוזים הזדהו כזן מסוים של אשכנזים או ספרדים. כמו בתוצאות בדיקת הדנ"א המיטוכונדריאלי, אף אחד מבין כל הפרטים שזוהו כבעלי התאמה גנטית לא מסר שום תיאור אתני או דתי אחר. כלומר, כ-35 האחוזים מבעלי ההתאמה הגנטית שלא הגדירו את עצמם כספרדים או כאשכנזים לא ציינו שום זהות חלופית. על פי ממצאי הבדיקה, סביר להניח כי האב הקדמון הישיר היה יהודי, אבל עדיין קיים סיכוי של 35% שהוא לא היה יהודי.

קבוצת הבסיס (Haplogroup) שזוהתה לכרומוזום Y היא J-M267 (הידוע בקיצור J1), הַפּלוֹגרוּפּ נפוץ באזור הסהר הפורה של המזרח התיכון, ומקורותיו עומדים בזיקה להתפשטות החקלאות הנוודית המבוססת על גידול עדרים (pastoralism).32

מעניין לציין שתוצאות בדיקות הדנ"א האלו עולות בקנה אחד עם ממצאי המחקרים שערכו בהר ועמיתיו (Behar et al., 2010) וקוסטה ועמיתיה (Costa et al., 2013), שבחנו את מקורות העם היהודי באמצעות בדיקות דנ"א. ספציפית, השושלת האמהית של הנבדק מצביעה על מוצא אירופי קדום, בעוד שהשושלת האבהית מצביעה על מוצא מזרח-תיכוני בתקופה המקבילה.

התוצאות שבהן שיתפנו כאן התקבלו מבדיקות שכל אחת מהן ניתנת לרכישה בנפרד. אנשים המתעניינים בבדיקות דנ"א לצרכים גנאולוגיים אך תקציבם מוגבל, חייבים להיות  מודעים לכך שרכישת בדיקה מסוג אחד בלבד עלולה להוביל לתוצאות מטעות או חלקיות. לדוגמה, גם בדיקת כרומוזום Y וגם בדיקת הדנ"א המיטוכונדריאלי שתוארו לעיל לא סיפקו תוצאות המתייחסות באופן ספציפי למוצא מזרח-תיכוני כלשהו, בעוד שבדיקת הדנ"א האוטוזומלי כן הניבה תוצאה כזו. כמו כן, ככל שהטכנולוגיה של בדיקות דנ"א ממשיכה להתפתח ומאגר הנתונים של דגימות הדנ"א הזמינות להשוואה מתרחב, כך כמות המידע המופקת מן הבדיקות תהיה ברזולוציה גבוהה בהרבה מזו הזמינה כיום. לכן לא כדאי לאנשים להזדרז ולהסיק מסקנות רבות מדי לגבי מוצאם הקדום על סמך בדיקת דנ"א בודדת, ואפילו לא לצפות להגיע להבנה מלאה של אילן היוחסין הגנטי שלהם על סמך מספר בדיקות. לכך יש להוסיף כי הבדיקות הן הסתברותיות, מה שאומר שיש בהן מרכיב גדול של מקריות, שיכול להוביל לתוצאות שרירותיות המבוססות על צירוף מקרים בלבד.

הקודםהבא