הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2013-2014

הערכה שנתית 2013-2014
מס' 10

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
נדיה אליס, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, דב מימון, אסף ניסנבוים, דוד סאקס, נח סלפקוב,
סטיבן פופר, סילביה ברק פישמן, אנטוני קורנשטיין, שמואל רוזנר

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

תודה מיוחדת לפרופ' עוזי רבהון ולפרופ' גדעון שמשוני

לקריאת המסמך המלא: ההערכה השנתית 2013-2014
הקדמה
שער ראשון: הערכה משולבת וכיווני מדיניות
הצעות לכיווני מדיניות 2014-2013
מדדים נבחרים על יהדות העולם – 2014-2013
הערכת נטו משולבת
שער שני: חמישה מימדים של מצב העם היהודי
גיאופוליטיקה
צומת דרכים אסטרטגי 2014
משולש היחסים: ירושלים, וושינגטון והקהילה היהודית
קשר בין קהילות
קשרי קהילות וישראל
זהות והזדהות
עולמות נפרדים: מערכות זהות יהודית בישראל ובתפוצות
שוויון בנטל השירות הצבאי: התקדמות איטית אך מימוש השאיפה עדיין רחוק מאיתנו
משאבים חומריים
משאבים חומריים: 2014-2013
דמוגרפיה
סוגיית מספר היהודים בארצות הברית: הגדרות ומתודולוגיה בסקרים הסותרים
דמוגרפיה חרדית – ארצות הברית ובריטניה
שער שלישי: מאמרים מיוחדים
יהדות דרום אפריקה אחרי עשרים שנות דמוקרטיה
1989-2014 : יהודים דוברי רוסית כעבור עשרים-וחמש שנה
על מנהיגוּת נשים בקהילה היהודית המאורגנת באמריקה
מיפוי גנאלוגי ובדיקות דנ"א ישירות לצרכן: השלכות לגבי העם היהודי

הערכה שנתית 2013-2014

 1. 23AndMe, 2013
 2. Family Tree DNA, 2014
 3. Greenspan, 2013
 4. Romero, 2005
 5. MyHeritage.com, 2014
 6. חשוב לציין כי אף שהאדם היחיד הוא זה שבונה לעצמו עץ משפחה, העץ בהגדרתו מורכב ממספר רב של בני אדם, אפילו אלפים. לכל אדם יחיד שבונה עץ משפחה מתווספים בהכרח בני אדם רבים, בין אם הם רוצים בכך ובין אם לאו
 7. כלי שפיתחה הכנסיה המורמונית במסגרת המאמץ לבצע באבותיהם המרת דת לאחר המוות
 8. The National Human Genome Research Institute, 2014
 9. The National Human Genome Research Institute, 2014
 10. מנהל המזון והתרופות (FDA) בארה"ב בדק לאחרונה חברות המציעות ניתוח דנ"א למטרות רפואיות, ובעקבות הבדיקה הורה על סגירתן
 11. 23AndMe, 2013
 12. The American Society of Human Genetics, 2008
 13. The American Society of Human Genetics, 2008
 14. מכיוון שריצוף הגנום המלא הוא עדיין בדיקה יקרה מאוד, שעולה בסביבות 10,000 דולר, בבדיקות ישירות לצרכן מבצעים רק בחינה בסיסית של הדנ"א של המזמין. לפיכך התוצאות המופקות מבדיקה זו שופכות אור על הקשרים הגנאלוגיים בחמשת עד שמונת הדורות האחרונים בלבד
 15. Family Tree DNA, 2014
 16. Behar, 2010
 17. Harmon, 2006
 18. PBS, 2013
 19. Taylor, 2014
 20. Harmon, 2006
 21. Geddes, 2014
 22. Blatt & Groll, 2013
 23. JewishGen, 2014
 24. JewishGen, 2014
 25. World Zionist Organization, 2014
 26. Yad Vashem, 2014
 27. Family Tree DNA, 2014
 28. Family Tree DNA, 2014
 29. ללקוחות ניתנת האפשרות לבחור שלא להיכלל בבדיקות התאמה משפחתית שמזמינים לקוחות אחרים
 30. Eupedia, 2014
 31. Costa, et al., 2013
 32. Eupedia, 2014
 33. Pew Research Center, 2013 P. 47
 34. Gorodni, 2012
 35. Aderet, 2013
 36. הרמב"ם
 37. Costa et al., 2013
 38. Elhaik, 2012
 39. Behar, 2010
הקודםהבא