הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2013-2014

הערכה שנתית 2013-2014
מס' 10

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
נדיה אליס, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, דב מימון, אסף ניסנבוים, דוד סאקס, נח סלפקוב,
סטיבן פופר, סילביה ברק פישמן, אנטוני קורנשטיין, שמואל רוזנר

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

תודה מיוחדת לפרופ' עוזי רבהון ולפרופ' גדעון שמשוני

לקריאת המסמך המלא: ההערכה השנתית 2013-2014
הקדמה
שער ראשון: הערכה משולבת וכיווני מדיניות
הצעות לכיווני מדיניות 2014-2013
מדדים נבחרים על יהדות העולם – 2014-2013
הערכת נטו משולבת
שער שני: חמישה מימדים של מצב העם היהודי
גיאופוליטיקה
צומת דרכים אסטרטגי 2014
משולש היחסים: ירושלים, וושינגטון והקהילה היהודית
קשר בין קהילות
קשרי קהילות וישראל
זהות והזדהות
עולמות נפרדים: מערכות זהות יהודית בישראל ובתפוצות
שוויון בנטל השירות הצבאי: התקדמות איטית אך מימוש השאיפה עדיין רחוק מאיתנו
משאבים חומריים
משאבים חומריים: 2014-2013
דמוגרפיה
סוגיית מספר היהודים בארצות הברית: הגדרות ומתודולוגיה בסקרים הסותרים
דמוגרפיה חרדית – ארצות הברית ובריטניה
שער שלישי: מאמרים מיוחדים
יהדות דרום אפריקה אחרי עשרים שנות דמוקרטיה
1989-2014 : יהודים דוברי רוסית כעבור עשרים-וחמש שנה
על מנהיגוּת נשים בקהילה היהודית המאורגנת באמריקה
מיפוי גנאלוגי ובדיקות דנ"א ישירות לצרכן: השלכות לגבי העם היהודי

הערכה שנתית 2013-2014

23AndMe. (2013, 10 15). Retrieved from 23AndMe: https://www.23andme.com/

Aderet, O. (2013, 10 21). Former anti-Semitic Hungarian leader now keeps Shabbat. Haaretz. Retrieved from http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/1.553645

Behar, D. M. (2010, July). The Genome-Wide Structure of the Jewish People. Nature(466), 238-242.

Blatt, W., & Groll, A. (2013, 02 26). JewishGen 2012 Review. Retrieved from JewishGen Blog: http://jewishgen.blogspot.co.il/2013/02/jewishgen-2012-review.html

Costa, M. D., Pereira, J. B., Pala, M., Fernandes, V., Olivieri, A., Achilli, A., . . . Richards, M. B. (2013, 10 8). A substantial prehistoric European ancestry amongst Ashkenazi maternal lineages. Nature Communications. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1038/ncomms3543

Elhaik, E. (2012). The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses. Genome Biology and Evolution, 5(1), 61-74.

Eupedia. (2014, 04 09). Haplogroup H (mtDNA). Retrieved from Eupedia: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_H_mtDNA.shtml

Eupedia. (2014, 04 09). Haplogroup J1 (Y-DNA). Retrieved from Eupedia: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_J1_Y-DNA.shtml#origins

Family Tree DNA. (2014, 05 25). Test Descriptions. Retrieved from Family Tree DNA: https://www.familytreedna.com/test-descriptions.aspx

Family Tree DNA. (2014, 03 17). Understanding Results: mtDNA. Retrieved from FamilyTreeDNA.org: https://www.familytreedna.com/faq/answers.aspx?id=10

FamilyTreeDNA. (2014, 03 12). FamilyTreeDNA. Retrieved from http://www.familytreedna.com/landing/jewish-ancestry.aspx

FamilyTreeDNA. (2014, 03 16). Understanding Results: Population Finder. Retrieved from

FamilyTreeDNA: https://www.familytreedna.com/faq/answers.aspx?id=22#/1039

Geddes, L. (2014, 02 8). Tribal Genetics. NewScientist, pp. 28-29.

Gorodni, P. (2012, 08 14). Csanad Szegedi, Hungary Far-Right Leader, Discovers Jewish Roots. The Associate Press. Retrieved from http://www.huffingtonpost.com/2012/08/14/csanad-szegedi-jewish_n_1776617.html

Greenspan, B. (2013, 11 6). President and CEO of Family Tree DNA. (N. Slepkov, Interviewer)

Harmon, A. (2006, April 12). Seeking Ancestry in DNA Ties Uncovered by Tests. The New York Times.

JewishGen. (2014, 03 16). Family Tree of the Jewish People. Retrieved from JewishGen: http://www.jewishgen.org/gedcom/

JewishGen. (2014, 03 16). FTJP FAQ. Retrieved from JewishGen: http://www.jewishgen.org/gedcom/faq/

Maimonides. (n.d.). Letter to Obadiah the Proselyte.

Martin, J. (2013, 12 26). Using DNA Testing To Prove Native American Heritage. Retrieved from DNA Services of America: http://www.dnasoa.com/using-dna-testing-to-prove-native-american-heritage/

MyHeritage.com. (2014, 03 12). Media Kit – MyHeritage.com. Retrieved from http://blog.myheritage.com/media-kit/#Contact%20for%20Press%20Queries
PBS. (2013, 12 26). About African American Lives 2. Retrieved from PBS: http://www.pbs.org/wnet/aalives/about.html

Pew Research Center. (2013). A Portrait of Jewish Americans.

Powell, K. (2013, 12 26). Autosomal DNA Testing for Genealogy. Retrieved from About.Com: http://genealogy.about.com/od/dna_genetics/p/autosomal.htm

Romero, S. (2005, October 29). Hispanics Uncovering Roots as Inquisition's 'Hidden' Jews. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com/2005/10/29/national/29religion.html?_r=0

Taylor, K. (2014, June 16). Bitter Fight to Determine Who Is an American Indian Turns to DNA Testing. Retrieved from Indian Country Today Media Network.com: http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2011/10/13/bitter-fight-determine-who-american-indian-turns-dna-testing-57165

The American Society of Human Genetics. (2008). Ancestry Testing Statement. The American Society of Human Genetics.

The National Human Genome Research Institute. (2014, 03 11). DNA Sequencing Costs. Retrieved from

The National Human Genome Research Institute: https://www.genome.gov/sequencingcosts/

The National Human Genome Research Institute. (2014, 03 11). DNA Sequencing Fact Sheet. Retrieved from The National Human Genome Research Institute: https://www.genome.gov/10001177

World Zionist Organization. (2014, 04 09). History of the CZA . Retrieved from Central Zionist Archive: http://www.zionistarchives.org.il/en/about-us/Pages/history-of-the-CZA.aspx

Yad Vashem. (2014, 04 09). About the Central Database of Shoah Victims’ Names. Retrieved from Yad Vashem: http://www.yadvashem.org/yv/en/about/hall_of_names/about_central_database.asp

הקודם