2016

הערכה שנתית 2016

הערכה שנתית 2016
5776

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, רמי דניאל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, סוזנה כהן-וייס, סיימון לוקסמברג, דוד לנדס,
דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2016

המציאות הגיאופוליטית הנוכחית, בה ישראל אינה ניצבת תחת איומים קיומיים, יוצרת חלון הזדמנות לגישה אסטרטגית חדשה. זו תקופה שבה יכולה מדינת ישראל לתכנן ולעצב תהליכים מדיניים בעלי משמעות עמוקה לחוסנה ולעתידה.

שני תחומים להם יש להעניק קדימות בהקשר זה הינם:

  1. פתיחת דף חדש ביחסים עם ארה"ב )נוכח חילופי הנשיאים בארה"ב( על רקע המתחים שהתגלעו במהלך כהונת הנשיא אובמה, והתפתחותן של מגמות העלולות לשחוק את משולש היחסים: וושינגטון- ירושלים – הקהילה היהודית בארה"ב.
  2. ייזום ויישום מהלך מדיני שיאפשר לשמור על זהותה היהודית של מדינת ישראל ולמנוע את הפיכתה למדינה דו-לאומית.
הקודםהבא