2016

הערכה שנתית 2016

הערכה שנתית 2016
5776

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, רמי דניאל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, סוזנה כהן-וייס, סיימון לוקסמברג, דוד לנדס,
דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2016

עשרים ושבע אחוז מהילדים היהודים בארה"ב עד גיל 18 גדלים במשפחות אורתודוקסיות. שני שלישים מן היהודים האורתודוקסים הם חרדים. יש אפוא חשיבות קריטית לחבר בין החרדים לבין הזרם המרכזי של הקהילה היהודית. יש לשכנעם לקבל על עצמם תפקידי הנהגה וליטול חלק מהאחריות לעתיד העם היהודי. על שני הצדדים לשתף פעולה למרות השסעים העמוקים, במיוחד בכל הקשור לנשים ולקהילה הלהט"בית.

יש לגשת לכל היוזמות מתוך כבוד הדדי, תוך שיתוף ההנהגה הרוחנית )הרבנים( וההנהגה הבכירה הקהילתית ולנסות ולהמעיט בחשיבות השונויות והמתיחויות, המהווים מכשולים לשיתוף פעולה.

  1. על הקהילה היהודית המאורגנת להתקרב אל ההנהגה הרוחנית של המגזר החרדי כדי להשיג את תמיכתה במאמצים להשיג שיתוף פעולה. יש לעודד את החרדים גם לשאת תפקידים משמעותיים בפוליטיקה, בשירות ציבורי ובהנהגת הקהילה. מגמות דמוגרפיות פנימיות כבר מייצרות כורח ממשי של הקהילה הדתית להתמודד עם האתגרים העומדים בפני הקהילה היהודית הכללית ובפני מדינת ישראל, בנוסף לדאגות הפרטניות שלהם.
  2. על הקהילה היהודית הרחבה לסייע למגזר החרדי לפתח וליישם תוכניות להכנה רצינית לקראת השכלה גבוהה )כאשר המטרה היא השגת תארים מתקדמים( ולהכשרת מנהלים.
הקודםהבא