2016

הערכה שנתית 2016

הערכה שנתית 2016
5776

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, רמי דניאל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, סוזנה כהן-וייס, סיימון לוקסמברג, דוד לנדס,
דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2016

הבטחה וחיזוק של הרוב היהודי בירושלים. יעד זה מחייב בחינה של שני צעדי מדיניות. אלו יכולים להתבצע בנפרד או במקביל כשהם משלימים זה את זה.

  1. הגברת המאמץ לצמצום מאזן ההגירה הפנימי השלילי, בין היתר באמצעות יצירת יותר מקומות עבודה והגדלת היצע הדיור והוזלתו – במיוחד לצעירים משכילים בוגרי המוסדות האקדמיים בעיר )ברוח החלטת הממשלה בישיבתה מיום ה 2- ביוני 2016 לרגל יום ירושלים(.
  2. במקביל יש לפעול בכל דרך אפשרית להטבת איכות החיים של התושבים בשכונות הלא- יהודיות של מזרח העיר, להעמקת השתלבותם במרקם החיים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים, ולמניעת מתחים סביב המקומות הקדושים, כל זאת על מנת להגביר את השקט וביטחון. תנאים כאלו ישאירו יותר תושבים בעיר ויגבירו את כוח משיכתה של ירושלים לאוכלוסייה חדשה.
  3. על מנת להבטיח כי שינויים אלו יתועלו לצמצום העזיבה את העיר ולהגדלת מספרם של תושבים חדשים יש לחזק את דימויה של ירושלים כמקום בטוח, מתפתח, וכסביבה נעימה שמטפחת איכות חיים גבוהה.
  4. כיוון מדיניות אחר כרוך בשינוי גבולות השיפוט של ירושלים מערבה או מזרחה:
    • אפשרות א' – העתקת הגבול מערבה במגמה לצרף לשטח העיר יישובים יהודים נוספים בערב
    • אפשרות ב' – צמצום השטח המוניציפלי מצפון-מזרח, לאורך תוואי גדר ההפרדה, והעברת מספר כפרים ושכונות ערביות מחוץ לשטח העירוני מבלי לשנות דבר בנוגע לריבונות ישראל. כמובן שמהלך חד-צדדי של הוצאת עשרות אלפי תושבים ערבים מאחריותה המוניציפלית של ירושלים צריך להיעשות באופן מושכל וזהיר, תוך שמירה על מקומות עבודתם, זכויות הרווחה שצברו, ויכולת לשמור על קשרים עם קרובי משפחה שימשיכו להתגורר בעיר ירושלים. כמו כן, מהלכים מעין אלו חייבים להתחשב בשיקולים מדיניים וביטחוניים רלבנטיים.
הקודםהבא