2016

הערכה שנתית 2016

הערכה שנתית 2016
5776

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, רמי דניאל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, סוזנה כהן-וייס, סיימון לוקסמברג, דוד לנדס,
דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2016

על ארגונים יהודים לאמץ נוהלי דיווח והנהלת חשבונות אחידים יותר על מנת לתמוך באיסוף נתונים מהימן ובמגמה להבין טוב יותר את דפוסי הפעולה של פילנתרופיה יהודית והקצאת משאבים על ידי ארגונים ופדרציות יהודיים, באופן שיביא לשיפור בקבלת החלטות.

הקודםהבא