2016

הערכה שנתית 2016

הערכה שנתית 2016
5776

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, רמי דניאל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, סוזנה כהן-וייס, סיימון לוקסמברג, דוד לנדס,
דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2016

בסקר משנת 2013 של מכון המחקר Pew דווח שהיהודים האורתודוקסים מהווים כ-10 אחוזים מתוך אוכלוסייה משוערת של 5.3 מיליון בוגרים יהודים אמריקנים (בגילאים 18 ומעלה) – גידול של 2 אחוזים מאז שנערך סקר דומה, 10 שנים קודם לכן.1 למרות שהיהודים האורתודוקסים הבוגרים הם עדיין מיעוט קטן בקרב האוכלוסייה היהודית בארה"ב ולמרות שהגידול במספרם הכולל קטן יחסית, שינוי דרמטי ניצב בפתח, כתוצאה משיעורי הפריון בקרב האורתודוקסים הנמצאים בנסיקה וכתוצאה מירידה מתמדת בגודלה של האוכלוסייה היהודית שאינה אורתודוקסית. כרבע מהבוגרים היהודים האורתודוקסים הם בגילאים 18 עד 29, בהשוואה ל-17 אחוזים מהיהודים הרפורמים ו-13 אחוזים מהיהודים הקונסרבטיבים בקבוצת גיל זו. ליהודים אורתודוקסיים בגילאים 40 עד 59 יש בממוצע 4.1 ילדים, בהשוואה לממוצע של 1.7 בקרב שאר היהודים באמריקה בקבוצת גיל זו.2 מחקר שנערך בשנת 2012 על-ידי המגבית היהודית המאוחדת – פדרציית ניו יורק על הקהילה היהודית בניו יורק רבתי, מאשר מגמה זו. בין השנים 1991 עד 2011, גדל שיעור בתי-האב היהודיים-אורתודוקסים בניו יורק רבתי מ-13 ל-20 אחוזים, ובין השנים 2002 ל-2011 גדל שיעור האורתודוקסים בכלל האוכלוסייה היהודית מ-27 ל-32 אחוזים. מתוך כל הילדים היהודים שהתגוררו באזור זה בשנת 2011, 64 אחוזים היו מבתי-אב אורתודוקסיים.3

הגידול היחסי באוכלוסייה האורתודוקסית בקרב כלל האוכלוסייה היהודית בארה"ב עשוי לשבש את התפיסות המקובלות אודות המאפיינים הכלליים של יהודי ארה"ב. המחקר של Pew הבחין בכך שיהודים אורתודוקסים דומים יותר לפרוטסטנטים אוונגליסטים לבנים מאשר ליהודים אחרים מבחינת חשיבות הדת בחייהם ובאמונה שהאל נתן את ארץ ישראל לעם היהודי. המחקר מוסיף שיהודים אורתודוקסים שמרניים יותר מבחינה חברתית ופוליטית לעומת יהודים אחרים, הם בעלי נטייה רפובליקנית והם נוטים יותר להשיב במחקר שיש לנסות למנוע את החד-מיניות.4 אולם המציאות מעט יותר מורכבת, מאחר שהאוכלוסייה היהודית האורתודוקסית אינה מיישרת קו לחלוטין עם האוונגליסטים הלבנים, ויהודים אורתודוקסים אינם רפובליקנים מן השורה. קבוצות גדולות בקרב היהודים האורתודוקסיים תומכות בתוכניות רווחה ובתוכניות סיוע ממשלתיות אחרות, ומתגייסות למענן, וקבוצות אלה עשויות באותה מידה, או אפילו עשויות יותר, להצביע לדמוקרטים, ולא לרפובליקנים, בבחירות מקומיות ומדינתיות . למרות זאת, ההבדלים בין האוכלוסייה האורתודוקסית והלא-אורתודוקסית בקרב יהודי אמריקה בולטים מאוד.

הפרופיל המשתנה של האוכלוסייה היהודית בארה"ב מעורר דאגה בקרב הארגונים המשרתים את הקהילה היהודית בכללותה. המגבית היהודית המאוחדת ציינה בדו"ח שלה את האתגרים הניצבים בפניה בעקבות הירידה בבסיס התמיכה המסורתי שלה והגידול בקהילה האורתודוקסית, משום שקבוצות בדלניות ובלתי-ליברליות בקרב הקהילה האורתודוקסית מבחינה היסטורית לא הפגינו "מחויבות לפילנתרופיה יהודית בין-קהילתית ולאחריות קולקטיבית".5 המאפיינים שזוהו על-פי טענה זו – תפיסה צרה של הקהילה ושל האחריות הקולקטיבית – מהווים רק היבט אחד של השסע האידיאולוגי העמוק בין ארגונים, דוגמת המגבית היהודית המאוחדת, לבין קבוצות אורתודוקסיות בלתי-ליברליות. הצורך להתמודד עם שסע זה יגבר, ככל שיגדל השיעור של האורתודוקסים בקרב האוכלוסייה היהודית באמריקה.

מאמר זה מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון סוקר את המגזרים העיקריים ואת תת-הקבוצות בקרב היהדות האורתודוקסית באמריקה. הקהילה האורתודוקסית באמריקה מגוּוֶנת מאוד – עובדה שאינה זוכה להכרה מספקת במחקרי אוכלוסין גדולים אחדים. החלק השני בוחן את האתגרים שמציב הגידול בזרמים האורתודוקסיים הבלתי-ליברליים בפני ארגונים יהודיים בעלי בסיס רחב בקהילה היהודית. מסקנת המאמר תתווה בקצרה את החלופות העומדות בפני ארגונים קהילתיים מבוססים בהתמודדות עם אתגרים אלה.

הקודםהבא