2016

הערכה שנתית 2016

הערכה שנתית 2016
5776

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, רמי דניאל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, סוזנה כהן-וייס, סיימון לוקסמברג, דוד לנדס,
דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2016

הן המחקר של מכון Pew והן זה של המגבית היהודית המאוחדת מחלקים את הקהילה האורתודוקסית לשני מגזרים עיקריים – אורתודוקסים מודרניים וחרדים, ומוסיפים ומחלקים את המגזר החרדי לשתי קבוצות משנה, חסידית ו"ישיבתית". על-פי מכון Pew, הקהילה החרדית מהווה 62 אחוזים מתוך כלל האוכלוסייה האורתודוקסית, והאורתודוקסים המודרניים מהווים 31 אחוזים ממנה.6 על-פי המחקר של המגבית היהודית המאוחדת, בניו יורק רבתי החסידים מהווים 48 אחוזים מהאוכלוסייה האורתודוקסית, הקהילה ה"ישיבתית" – 20 אחוזים והקהילה האורתודוקסית המודרנית – 32 אחוזים.7
עם זאת, אף אחד משני מחקרים אלה אינו מעניק תשומת לב ראויה לפיצול המשמעותי בקרב תת-הקבוצה החסידית, ואינו מכיר בקיומם של יהודים "עם נטייה חסידית " (Heimish), הפוסחים על שני הסעיפים בין הקהילה החסידית ל"ישיבתית" ואשר לא ניתן לשייכם באופן בלעדי לאחת או לאחרת. יתר על כן, בעוד שהקטגוריזציה הרחבה של יהודים אורתודוקסיים, אשר שימשה את מכון Pew ואת המגבית היהודית המאוחדת, עשויה להיות תקפה לגבי היהודים האשכנזים, ואכן תואמת את הקטגוריות והתוויות שמשמשות אוכלוסייה זו, אין היא מעניקה משמעות נפרדת לקהילה ה"ספרדית" – קהילה שונה באופן בולט וראויה להתייחסות נפרדת. קבוצה נוספת שאינה תואמת את הקטגוריזציה של מכון Pew ושל המגבית היהודית המאוחדת היא קבוצת חב"ד-לובביץ' – קבוצה חסידית שונה מאוד מקבוצות חסידיות ואורתודוקסיות אחרות, וכמעט מהווה עולם בפני עצמה. אי-ההכרה השלמה בגווניה של האוכלוסייה האורתודוקסית באה לידי ביטוי באפיון של היהדות האורתודוקסית בשאלון הסקר של מכון Pew, בשאלה של "זרם בדת", בהשוואה ל"רפורמי" ו"קונסרבטיבי".8 בניגוד לתנועות הרפורמית והקונסרבטיבית, לקהילות הרבות והמגוונות הנחשבות לאורתודוקסיות אין מבנים מוסדיים מאגדים בעלי אופי חברתי או המתייחסים לעקרי האמונה.
להלן יוצג "מדריך שטח" מקוצר של תת-הקבוצות הללו, המתמקד בהיבטים בולטים של חיי החברה ותפיסות העולם שלהן.

הקודםהבא