2016

הערכה שנתית 2016

הערכה שנתית 2016
5776

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, רמי דניאל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, סוזנה כהן-וייס, סיימון לוקסמברג, דוד לנדס,
דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2016

* המסמך מתבסס על ראיונות שהתקיימו במאי 2016 עם שורה של נושאי תפקידים בכירים בתחום: מר זאב אלקין, שר העלייה והקליטה וצוותו הבכיר (מר חביב קצב—מנכ"ל המשרד, גב' רחל גור-תאיר, יועצת בכירה, מר אופיר להב—מנהל אגף בכיר תכנון מדיניות תקצוב ומחקר, מר אריאל פיקאר—אחראי על הפעילות בצרפת); מר שמעון כהן—מנכ"ל החל"צ פרויקט לאומי לעידוד העלייה, ח"כ עודד פורר—מנכ"ל לשעבר של משרד העלייה והקליטה, מר שי פלבר—הסוכנות היהודית בארץ ישראל; מר אריאל קנדל—הסוכנות היהודית בארץ ישראל; מר שמחה פלבר—ההסתדרות הציונית העולמית, מר יוגב קרסנטי—משרד התפוצות; ד"ר מיכאל בנסעדון—מנכ"ל עמותת קעליטה; ד"ר אלן זייטון—יו"ר עמותת AAEGE, פעילים חברתיים, עולים חדשים ועולים פוטנציאלים.
1. "כל יהודי וכל יהודייה שירצו לעלות לישראל יתקבלו על ידינו בזרועות פתוחות ובלב חם וחפץ. הם לא יגיעו למדינה זרה אלא לארץ חמדת אבות. בעזרת ה', הם יגיעו ורבים מכם יגיעו לבית של כולנו." מתוך נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית כנסת המרכזי של פריז ב-11 בינואר 2016. https://www.youtube.com/watch?v=oTvQImWRvWA
2. ממשלת ישראל, החלטת ממשלה מס' 1736 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/dec1736.aspx
ממשלת ישראל, החלטת ממשלה מס' 1737 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/dec1737.aspx
ממשלת ישראל, החלטת ממשלה מס' 2225 (23/11/2015). http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des2025.aspx
ממשלת ישראל, החלטת ממשלה מס' 2446 (15/02/2015). http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des2446.aspx
3. על פי סקר שבוצע בהזמנת עמותת קעליטה ושטרם פורסם, מידת שביעות הרצון משירותי הקליטה התעסוקתית בקרב עולי צרפת נמוכה (ציון 3/10), רובם מעוניינים בהכשרה מקצועית ורבים מהם לא יודעים כלל על קיום שוברים לתכניות הכשרה.
4. גם אם ממצאי המחקר נראים מוגזמים (יותר מ-75% מיהודי צרפת שוקלים להגר) ולא תואמים את קצב העלייה שאנחנו עדים לו, הם מצביעים על חוסר החלטיות לגבי יעד ההגירה ועל פוטנציאל משמעותי של זכאי עלייה הפתוחים לשמוע הצעה להגירה לישראל. מחקר IFOP: http://www.ifop.fr/media/pressdocument/883-1-document_file.pdf. מחקר IPSOS: http://www.fondationjudaisme.org/wp-content/uploads/PRESENTATION-GLOBALE-ENQUETE.pdf. בשנת 2012, 49% מיהודי צרפת הביעו עניין בהגירה בגלל דאגתם מהתדרדרות ביטחונם האישי (מחקר של הסוכנות לזכויות אדם בסיסיות של האיחוד האירופי): http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-discrimination-and-hate-crime-against
5. מתוך נייר עמדה של ארגון "קעליטה" (ארגון גג של עולים דוברי צרפתית) המוגש לשר הקליטה מר זאב אלקין, מאי 2016.
6. דלואיט מערכות מידע בישראל בע"מ, התרומה הכלכלית של עולי נפש בנפש למדינת ישראל, אוקטובר 2009, עמ' 5. Deloitte Information Technologies Israel Ltd, The economic impact of Nefesh B’Nefesh Aliyah on the State of Israel, October 2009, p. 4.
7. באדיבות עמותת "קעליטה", ארגון גג של עולי צרפת.
8. בעניין העתקת חברות עסקיות מצרפת ויצירת אלפי משרות חדשות מותאמות לעולים בישראל, ראה את התכנית החדשנית של "המכון למדיניות העם היהודי."http://jppi.org.il/he/uploads/Plan%20for%20Immigration%20from%20France-HE.pdf

הקודםהבא