2016

הערכה שנתית 2016

הערכה שנתית 2016
5776

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, רמי דניאל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, סוזנה כהן-וייס, סיימון לוקסמברג, דוד לנדס,
דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2016

בזכות מאמץ הסברתי נרחב של שליחי הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית בשנתיים האחרונות התחזק מעמדה של העלייה בתודעה הציבורית בצרפת, ורבים מיהודי צרפת רואים בבחירה זו אופציה ממשית. בשונה מהעולים מארצות מצוקה, אשר אצלם גורמי הדחיפה חזקים, ולעיתים אף מחמירים עם הזמן, או מהאידיאליסטים החדורים באידיאולוגיה ציונית-חלוצית, העולה המצוי ממדינות רווחה אינו מוכן לוותר על עיסוק בתחום הכשרתו המקצועית או להתחיל מחדש את מסלול ההכשרה התעסוקתית מתחתית הסולם המקצועי. מאפייניהם הייחודיים של העולים הפוטנציאלים שונים מאלו שאליהם התרגלנו בגלי עלייה קודמים, שבהם המאמץ הממלכתי המרכזי התמקד בהצגת יתרונותיה של ישראל ודחיפה לעלייה, בקליטה ראשונית ובהקניית השפה העברית, בעוד שהטיפול בתחום התעסוקה נדחה לאחר סיום האולפן.

להערכתנו, לשם האצת קצב העלייה מצרפת, אין צורך לתגבר את המאמצים הקיימים של ניהול עלייה. כמו כן, אין צורך במסע שיווקי אגרסיבי ובהגדלת מספר הירידים. לעומת זאת, חיוני לתת מענה לצרכים הבסיסיים של תעסוקה, לרבות הכרה בתארים וסיוע במציאת דיור בר-השגה.

הקודםהבא