2016

הערכה שנתית 2016

הערכה שנתית 2016
5776

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, רמי דניאל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, סוזנה כהן-וייס, סיימון לוקסמברג, דוד לנדס,
דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2016

הקהילה היהודית בווינה (ובאוסטריה) קטנה. למרות שמרבית היהודים אינם שומרי מצוות אדוקים, היא בעלת זהות דתית אורתודוקסית חזקה, כך שלאחר ההיחלשות מרכזיותם של זיכרונות השואה ושל מדינת ישראל בזהות הקבוצתית היהודית, יכלה הדת למלא את החלל שנוצר. עקב ההתפתחויות הללו, הקהילה היהודית בווינה מאוחדת ומשגשגת כיום, וממשיכה להתפתח בנושאים של תשתיות הכשרות, אתרי לימוד והיצע תרבותי.

הקהילה מרגישה יותר בטחון עצמי בנתינת ביטוי ליהדותה משתלבת בצורה טובה יותר בסביבה האוסטרית.

הקודםהבא