2016

הערכה שנתית 2016

הערכה שנתית 2016
5776

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, רמי דניאל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, סוזנה כהן-וייס, סיימון לוקסמברג, דוד לנדס,
דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2016

ניצולי שואה ילידי אוסטריה ייסדו את הקהילות היהודיות בארץ זו מיד עם תום מלחמת העולם השנייה. קיימת תבנית קהילתית ריכוזית ברמה המקומית, ה-Einheitsgemeinde (קהילה מאוחדת), המשרתת חברים מכל הזרמים ביהדות, החל באורתודוקסים וכלה ברפורמים, תחת קורת גג אחת. תבנית זו אומצה בשנת 1945 על בסיס מודל ה-Einheitsgemeinde שהיה קיים באוסטריה לפני השואה. מודל זה הכתיב את קיומה של Einheitsgemeinde אחת בלבד – קהילה רשמית אחת -1 בכל מקום ומקום. מאפייניה העיקריים הם: (א) רק יהודים על-פי ההלכה יכולים להיות חברים, והחברוּת בקהילה מאושרת לאחר הגשת בקשה וניתן לבטלה. (ב) בחירות דמוקרטיות להנהלת הקהילה. (ג) אחריות בלעדית על ייצוג הקהילה היהודית כולה כלפי חוץ. (ד) מסגרת-גג לקבוצות הדתיות השונות הפועלות בצורה אוטונומית בקבלת החלטות פוליטיות ודתיות פנימיות.

ב-1960 הסדירו הקהילות היהודיות באוסטריה באופן פורמאלי את קשריהם הפיננסיים עם המדינה האוסטרית, וזכו למעמד זהה לזה של שני הארגונים הדתיים העיקריים האחרים באותה עת, הכנסייה הקתולית והכנסייה הפרוטסטנטית, אשר זכו למימון שנתי מהמדינה מכוח החוק.

תבנית ה-Einheitsgemeinde נותרה בלי שינוי עד ימינו אלה. ה-Einheitsgemeinde הגדולה ביותר, הרבה יותר מכל האחרות, היא Israelitische Kultusgemeinde Wien (הקהילה היהודית של וינה, IKG), ששטח השיפוט שלה כולל חמישה מתוך תשעת המחוזות (Bundesländer) באוסטריה. כל ארבע הקהילות היהודיות באוסטריה – וינה, זלצבורג, לינץ וטירול ופורארלברג – הן יחידות ארגוניות מקומיות (מחוזיות) של ה-Israelitische Religionsgesellschaft (ההתאגדות הדת היהודית, IRG), הישות החוקית המייצגת את יהודי אוסטריה אל מול הרפובליקה האוסטרית. מפאת גודלה המכריע של הקהילה היהודית הווינאית, ההנהגה הפוליטית של הקהילה היהודית של וינה (IKG) עומדת בראש ההתאגדות הדת היהודית (IRG).

תבנית ה-Einheitsgemeinde נכפתה על הקהילות היהודיות במאה ה-19 על מנת להקל על הפיקוח הממשלתי. אחרי מלחמת העולם השנייה, סברו הקהילות עצמן שהאינטרסים שלהן יישמרו בצורה הטובה ביותר באמצעות מבנה מאוחד זה. כל מנהיגי ה-IKG ראו זאת כעניין הכרחי לצורך חיזוק החיים היהודיים בקהילה המצומצמת ולשימור המעמד הפוליטי והחברתי של הקהילה באוסטריה.

הקודםהבא