2016

הערכה שנתית 2016

הערכה שנתית 2016
5776

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, רמי דניאל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, סוזנה כהן-וייס, סיימון לוקסמברג, דוד לנדס,
דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2016

בתום מלחמת העולם השנייה היו בווינה פחות מ-4,000 יהודים (כ-2 אחוזים מהאוכלוסייה היהודית לפני המלחמה). מרבית היהודים ה"וינאים הוותיקים" (Alt-Wiener),2 אשר שרדו בווינה או חזרו אליה, הזדהו עם היהדות האורתודוקסית בכל הרמות של קיום המצוות, ורק מיעוט קטן היה מרוחק מכל הזדהות דתית. בשנות ה-50 הצטרפו אליהם כ-3,000 עקורים יהודים שנשארו במדינה אחרי סגירת מחנות העקורים של בעלות הברית. עקורים אלה, אשר הגיעו ברובם מארצות מרכז ומזרח אירופה, היו שומרי מצוות, ומקצתם אף היו חרדים. בשלהי שנות ה-50 ובשנות ה-60 הגיע לווינה גל של מהגרים מארצות אלו,3 בייחוד מהונגריה, אשר תרם לגיוון בקהילה היהודית של וינה בנוכחותם של יהודים רבים מזרמים אורתודוקסיים שונים, החל ב"מזרחי" האורתודוקסית-מודרנית והציונית, וכלה בחסידי סאטמר האנטי-ציונים הקיצוניים. בשנות ה-70 וה-80 התרבו הגוונים אף יותר, עם הגעתם של כ-3,000 יהודים מברה"מ – ברובם מבוכרה וגיאורגיה – והתיישבותם בווינה. מרבית המהגרים היהודים האלה שמרו על אורח חיים מסורתי.4 הודות להגירה זו חדרו רכיבים חדשים של זהות ומסורות יהודיות "ספרדיות"5 לקהילה היהודית של וינה, אשר במשך שלושת העשורים שאחרי מלה"ע השנייה נותרה אשכנזית כמעט לחלוטין.

כך הפכה הקהילה היהודית של וינה אדוקה יותר (אף שרובה מוגדר יותר כמסורתי מאשר כשומר מצוות קפדני), מגוונת יותר מבחינת המנהגים והאידיאולוגיה האורתודוקסיים, והטרוגנית יותר מבחינת המוצא האתני של חבריה. בהתאם לכך קיימות במסגרת הקהילה היהודית של וינה תשע קהילות אורתודוקסיות, ועוד שתי קבוצות דתיות מחוצה לה (חב"ד-לובביץ' החרדים, ו"אור חדש" הפרוגרסיביים).6

כיום רשומים בקהילה היהודית של וינה 7,787 יהודים,7 רובם מתחת לגיל 40. עד שנות ה-80 נראה היה כי נחרץ גורלה של קהילה זו להיעלם, בשל הגירה ממנה, שיעורי פריון נמוכים ושיעורי תמותה גבוהים של אוכלוסייה מזדקנת. אך הודות להגירה מברה"מ בשנות ה-90, רשמה הקהילה היהודית של וינה, לראשונה מאז 1945, יותר לידות מאשר פטירות, והגיל הממוצע צנח לפחות מ-50. ביולי 2016 היו 50.7 אחוזים מחברי הקהילה היהודית של וינה בני פחות מ-40, ו-62.7 אחוזים בני פחות מ-50 .8 התפתחות דמוגרפית זו מנוגדת לפירמידות הגיל הלא-סימטריות במרבית הקהילות היהודיות באירופה, גדולות כקטנות (להשוואה, בגרמניה רק 40.3 אחוזים מחברי הקהילה הם בני פחות מ-50).9 הדבר נובע בעיקר משיעורי הפריון הגבוהים בקרב היהודים החרדים (המהווים כ-20-25 אחוזים מחברי הקהילה היהודית של וינה),10 משיעורי הפריון הגבוהים יחסית בקרב יהודים "ספרדים" (מסורתיים) בהשוואה לאשכנזים הלא-חרדים, ומגידול בפריון גם אצל האחרונים. בנוסף לכך, נפילתם ההדרגתית של המחסומים האתניים בתוככי הקהילה היהודית הגבירה את הסיכויים לנישואים מקומיים. "נישואי תערובת" של "ספרדים" ואשכנזים הפכו מקובלים יותר ויותר, וסייעו להפחית את ממדי העזיבה של צעירים יהודים.

הקודםהבא