2016

הערכה שנתית 2016

הערכה שנתית 2016
5776

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, רמי דניאל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, סוזנה כהן-וייס, סיימון לוקסמברג, דוד לנדס,
דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2016

התמורות בהנהגת הקהילה היהודית של וינה באות לידי ביטוי באופן הבולט ביותר במאבקיה להשבת נכסים. עד שנות ה-80 המאוחרות ניהלו ראשי הקהילה את המשא ומתן להשבת נכסים בצנעה, מחשש לעורר אנטישמיות. גרוס היה נשיא הקהילה הראשון שדרש בגלוי השבה של נכסים. הוא ניהל מערכה ציבורית למען זכויותיהם של הקורבנות שנגזלו. פעולה זו הובילה בסופו של דבר למכירה הפומבית של מאוארבך.15 לאחר מערכה נרחבת ממשלת אוסטריה והמחוזות האוסטריים הסכימו לשלם 1.8 מיליון אירו ולהשיב חפצי אומנות ונדל"ן או לפצות עבורם.

הקודםהבא