הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2017

הערכה שנתית 2017
5777

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, מתיו גרסון, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, יוסי חן, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר,
גתית פז-לוי, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2017

כנס 2017 של המכון למדיניות העם היהודי (28 פברואר – 1 מארס 2017) אודות עתידו של העם היהודי התחקה אחר מגמות שינוי – חברתיות, פוליטיות, כלכליות ורעיוניות – הרוחשות במערב ועשויות להשפיע על עתידו של העם היהודי. בנוסף לזיהוי המגמות המרכזיות והערכת השפעתן האפשרית, הכנס עסק בהבהרת הדילמות ובניסוח הצעות למהלכי מדיניות שבכוחם לסייע בבלימת השלכות שליליות ולמנף הזדמנויות חדשות. הנייר שלהלן פורס את התובנות העיקריות שעלו בדיוני הכנס. ראוי להדגיש כי כיווני ההשפעה עשויים להיות לעיתים סותרים בהשפעתם, וכי שאלת התממשותם כרוכה באי-הוודאות הרבה, המאפיינת כיום את כלל הזירה העולמית. מאחר שהתפתחויות המתרחשות בישראל עצמה משפיעות על האופן בו מתעצב יחסו של העולם המערבי כלפי ישראל והעם היהודי, גם נושא זה נדון בכינוס, ועיקרי הדברים בתחום כלולים בחלקו השני. החלק השלישי של המסמך כולל לקט של אתגרים ודילמות שעלו בדיוני הכנס, ולצידם מספר המלצות מדיניוּת מרכזיות למקבלי ההחלטות. (סקירה זו עודכנה לקראת פרסומה של הסקירה השנתית של המכון למדיניות העם היהודי).

שינויים במערב – אתגרים ודילמות הקוראים לעיצוב צעדי מדיניות בישראל ובתפוצות

מגמות השינוי הרוחשות בעולם המערבי עשויות להשפיע משמעותית על ישראל ויהדות התפוצות. התפתחויות אלה קוראות לעיצובם של צעדי מדיניות המכוונים לסייע בבלימת השלכות שליליות ולמנף הזדמנויות חדשות. דיוני הכינוס הצביעו על 6 מכלולים המציבים דילמות מדיניוּת שצריכות לאתגר את מקבלי ההחלטות בישראל ובעולם היהודי שבתפוצות:

  • גיבוש מדיניות ישראלית כלפי ממשל טראמפ בהיבטים מדיניים ואידיאולוגיים.
  • גיבוש מדיניות כלפי מפלגות ימין קיצוני באירופה.
  • עיצוב אסטרטגיה נוכח זעזועים בסדר העולמי ועליית כוחות שאינם מערביים.
  • טיפוח יחסי ישראל-תפוצות נוכח מגמות הקיטוב והניכור במערב.
  • מהלכים לחיזוק יהדות התפוצות נוכח מגמות המסכנות עוצמתם של קהילות ומוסדות.
  • מעקב אחר תהליכים אנטי-ליברליים בישראל ובלימה של יוזמות המשליכות באופן שלילי על ערכיה ודמותה של המדינה היהודית.

 

הקודםהבא