הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2017

הערכה שנתית 2017
5777

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, מתיו גרסון, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, יוסי חן, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר,
גתית פז-לוי, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2017

בחלק זה של ההערכה השנתית נבחן את השפעתם של גורמי שינוי על יכולתן של קהילות יהודיות לשמר בסיס חומרי עבור משפחותיהן, מוסדותיהן וקהילותיהן, להמשיך לתמוך באינטרסים מסורתיים, תוך שהן נדרשות להתמודד עם סביבה חיצונית משתנה. בחלק הראשון נבחן באופן ספציפי את תגובת הנגד ל"גלובליזציה", שדומה כי באה לידי ביטוי עוצמתי ביותר במהפיכות הפוליטיות של 2016-17, ונתייחס לשאלה מה מבשרת תגובה זו לעם היהודי ולמדינת ישראל? לאחר מכן נדון במוסדות הקהילה היהודית בצפון אמריקה, הניצבים בפני מהפכים חברתיים ופיננסיים עוצמתיים לא פחות, וננסה להעריך את יכולת הישרדותם לנוכח התמורות.

הקודםהבא