הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2018

ראש פרויקט

ד"ר שלמה פישר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, יהודית בוקסר ליברנט, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

עורכים:

רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2018


בשנה האחרונה נרשם שיפור מסוים נוסף במאזנה האסטרטגי של ישראל, אך גם השתקפה בה הסיטואציה הגיאופוליטית עתירת אי-הוודאות שבה נמצאת ישראל. מחד גיסא – ישראל חזקה צבאית וכלכלית, משוחררת מאיום של צבאות סדירים, בעלת הרתעה, מערכת קשרים מתפתחת ועוצמה אזורית מוכחת, יחסיה עם הבית הלבן בשיאם והיא מקיימת יחסי עבודה הדוקים עם רוסיה. מאידך גיסא – על האופק האסטרטגי שלה מעיבים צללים של הידרדרות אלימה אפשרית מול איראן, חיזבאללה, סוריה, חמאס ואולי אף בשטחי יו"ש.

למרות הישגים אסטרטגיים משמעותיים (נטישת ארה"ב את הסכם הגרעין עם איראן, תיאום חיובי מול מוסקבה לגבי הזירה הסורית ועוד), השנה האחרונה לא סימנה תפנית שמבטיחה פתרון לבעיות האסטרטגיות היסודיות בפניהן ניצבת ישראל: האיומים הביטחוניים (הגרעין האיראני, חיזבאללה וחמאס) והאתגר – הפוליטי, הביטחוני, הדמוגרפי והמוסרי – בהיעדר פתרון לסוגיה הפלסטינית. על רקע זה אנו  מזיזים את המחוג מעט בכיוון חיובי, לצד הערת אזהרה כי הצללים הנ"ל עלולים להטותו לאחור במהירות יחסית.

הקודםהבא