הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2018

ראש פרויקט

ד"ר שלמה פישר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, יהודית בוקסר ליברנט, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

עורכים:

רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2018


המאפיין הבולט של הדמוגרפיה היהודית בשנה החולפת הוא ההמשכיות בדפוסים משנים קודמות, תוך כדי גידול איטי במספרם של היהודים בעולם. לפיכך המחוג הדמוגרפי נותר על כנו.

בשנת 2017 התווספו כמאה אלף איש לאוכלוסייה היהודית העולמית, והיא נאמדת כיום בכ-14.6 מיליון. התמורות בגודל האוכלוסייה היהודית בעולם מבליטות את הגידול במספרם של היהודים בישראל מ-6,446,100 בראשית 2017 ל-6,554,500 בראשית 2018 ואת היציבות במספרם של היהודים בארה"ב העומד על כ-5.7 מיליון (שתי הקהילות היהודיות הגדולות ביותר בימינו). לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2017 היה מספר העולים כ-27,000 – גבוה בכאלף מבשנה הקודמת. מדינות המוצא העיקריות הן רוסיה, אוקראינה, צרפת וארה"ב. באופן כללי יותר, שלושה-רבעים מבין העולים הגיעו מאירופה, עוד 15 אחוזים מאמריקה ואוקיאניה, וכתשעה אחוזים מאסיה-אפריקה.

שיעורי הפריון של נשים יהודיות בישראל המשיכו לטפס: מ-3.09 בשנת 2014 ל-3.11 בשנת 2015 ול-3.16 בשנת 2016. מאזן הישראלים היוצאים והחוזרים לאחר שהות של שנה ומעלה בחו"ל נותר בשנים האחרונות פחות או יותר קבוע סביב ה-7,000 איש אבל ב-2017 הוא גדל במעט לכ-8,000.

היחס בין יהודים לבין לא-יהודים במדינת ישראל (לרבות המתיישבים היהודים ביהודה ושומרון) נותר ללא שינוי: 79 אחוזים לעומת 21 אחוזים.

הקודםהבא