הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2018

ראש פרויקט

ד"ר שלמה פישר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, יהודית בוקסר ליברנט, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

עורכים:

רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2018

מאז הקמתה של מדינת ישראל משתקפות בתרבות האמריקאית פניה השונים של המדינה היהודית. התעניינותה של הקהילה היהודית האמריקאית בישראל תורגמה לאורך שבעים השנים האחרונות וגם היום ליצירות תרבות מגוונות ומרתקות.

היצירה היהודית האמריקאית הנוגעת לישראל מתמקדת בעיקר בסיפורה של הקהילה היהודית האמריקאית, זהותה ותרבותה, ומשקפת רק במידה פחותה את ההיסטוריה הציונית. חוקרי זהות עמדו על מקומה החשוב של ישראל בשיח הזהות היהודית-אמריקאית, אולם אף שהם משתמשים בישראל כמדד חשוב להערכת טיבה של הזהות היהודית, הם עושים זאת בעיקר באמצעות סקרים, דיונים וראיונות עומק, וכמעט שאינם נסמכים על ניתוח תרבותי.

פרק זה בהערכה השנתית בוחן את סיפורה של ישראל דרך העדשה התרבותית היהודית-אמריקאית, תוך הסתמכות על ביטויים תרבותיים בקולנוע, בטלוויזיה ובספרות. העיסוק במדינה היהודית בספרות בולט אצל קבוצה חשובה ומשמעותית של סופרים יהודים-אמריקאים צעירים. בקבוצה זו בולטים במיוחד ניקול קראוס, נתן אנגלנדר, ג'ונתן ספרן פוייר ומייקל שייבון, אשר כותבים על ישראל ואף מעורבים בחיים ובהוויה של ישראל.

הקודםהבא