הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2018

ראש פרויקט

ד"ר שלמה פישר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, יהודית בוקסר ליברנט, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

עורכים:

רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2018

  1. גביזון, ר. (2002). "מדינת ישראל – הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה", תכלת, 13, סתיו תשס"ג, עמ' 88-51. ; גנז, ח. תיאוריה פוליטית לעם היהודי. חיפה: אוניברסיטת חיפה.
  2. ויטפילד, ס.ג. 1999). "ישראל כסרט קולנוע – תיאור ישראל בסרטים אמריקנים ייצוגיים", בתוך: גל, א. (עורך), ישראל הנכספת – האידיאלים והדימויים של יהודי צפון-אמריקה, ירושלים: הספריה הציונית, עמ' 269-247.
  3. סרנה, י.ד. (1999). "דמותה של אמריקה כפי שהיה עליה להיות – ציון בעיני רוחם של יהודי אמריקה", בתוך: גל, א. (עורך), ישראל הנכספת – האידיאלים והדימויים של יהודי צפון-אמריקה, ירושלים: הספריה הציונית, עמ' 48-31.
  4. Katz, E.A. (2015). Bringing Zion Home: Isarel in American Jewish Culture, 1948- 1967. Albany: STATE University of New York Press
  5. Ibid.
  6. בר -סימן- טוב, י. (1999). ישראל – ארה"ב: יחסים מיוחדים (1998-1948). בתוך: אופז,ח. (עורך), יחסי החוץ של ישראל:" 50 שנות מדיניות חוץ ישראלית", ירושלים: האוניברסיטה העברית, עמ' 59-49.
  7. Nye, J. “The Decline of America’s Soft Power”, Foreign Affairs, 83, 3, 2004: 16-20

li style="padding: 0px 0px 10px 25px;">Jocye Antler, “Since the Goldbergs”, In: Neal Gabler, Frank Rich& Jocye Antler(Eds), Television’s Changing Image of American Jews, (The American Jewish Committee and The Norman Lear Center, 2000), pp. 31-38

 • ריבלין,י. (2009). העכבר ששאג: זהות יהודית בקולנוע האמריקני והישראלי. ירושלים: טובי ספרים.
 • Beinart, P. (7.10. 2010).”The Failure of the American Jewish Establishment”, The New York Review of Books. New York Times, pp. 16-20.
 • Wisse, R. (2007). “The Yiddish Policeman’s Union by Michael Chabon” (07.01.2007). Available at: www.commentry.com
 • ראו למשל: Rosenfeled, A.H. (2007).”Touching on History and Destiny”. The New Leader, (May/June-July/August), pp. 34-36; Nussbaum, A. (2007). The Yiddish Policemen’s Union Review”. Available at: http://www.strangehorizons.com; Rosner, S. (2011). Shtetl, Bagel, Baseball. Jerusalem: Keter.
 • Sasson, T. (2014) .The New American Zionism . New York: NYU Press.

 

הקודםהבא