הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2018

ראש פרויקט

ד"ר שלמה פישר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, יהודית בוקסר ליברנט, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

עורכים:

רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2018

שבעים שנה לפילנתרופיה האמריקאית למען הקהילה היהודית באמריקה ומדינת ישראל

בהערכה שנתית זו אנו דנים בשני נושאים הקשורים למקורות העושר היהודי והשימושים בהם למטרותיו של העם היהודי. בשלב הראשון נבחן בחינה מקדימה,
מבוססת-נתונים, של הטיעון לפיו פני הפילנתרופיה בצפון אמריקה משתנים, באופן הנוטה להעניק יותר ויותר שליטה והשפעה לתורמים גדולים. עניין זה הפך למוקד הדאגה של מוסדות קהילתיים יהודיים, שכן הוא משפיע על יכולתם להתקיים ולתפקד בנסיבות משתנות אלה. אף שנערכו דיונים רבים בשאלה כיצד תרומות של סכומים גבוהים יכולות לשמש לקידום מטרות של העם היהודי, מהניתוח של המכון למדיניות העם היהודי עולה כי לפחות חלק מהדיונים התבססו על הנחות או גישות מוטעות.

לאחר מכן נבדוק עד כמה רלבנטית הנדבנות היהודית של יהודי התפוצות לישראל כיום, 70 שנה לאחר הקמת המדינה, ובמיוחד לנוכח צמיחתה הכלכלית היציבה והעמוקה בעשורים האחרונים. אף שהיקף התרומות הצטמצם, במונחים יחסיים, הוא נותר משמעותי להיבטים נבחרים של החיים הישראליים – ויתכן שהוא משמעותי אף יותר, מנקודת המבט של שמירה על הקשר בין הקהילות, במצב של התרחקות גדלה והולכת.

הקודםהבא