הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

ביסוסו של הציבור החרדי כגורם משמעותי ומוביל בעולם היהודי, מחייב הן את מנהיגיו והן את מנהיגי הציבורים היהודיים האחרים לשיתוף פעולה לטובת כלל העם היהודי. בהתאם, יש להמשיך את הפעילות ההכרחית להעמקת השתלבותו של המגזר החרדי בעשיה הלאומית בישראל (שירות לאומי, תרומה לכלכלה, השתלבות חברתית ופוליטית), ובמקביל להעמיק השתלבות דומה של המגזר החרדי בהנהגת הקהילות היהודיות בתפוצות. כמו כן, יש לקדם יוזמות שיובילו לטיפוח מנהיגות חרדית שתשתלב בעשייה ובהנהגה הציבורית והפוליטית גם ברמה המקומית וגם ברמה הכלל ארצית.

הקודםהבא