הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

  • לקראת תחילתה של מערכת בחירות נוספת לנשיאות ארה״ב, על ישראל להיזהר ממראית עין של תמיכה במועמד זה או אחר. עליה להוסיף ולשמור על יחסיה הטובים עם ממשל הנשיא דונלד טראמפ, מבלי לאותת שיחסים אלה הם עדות לאימוץ מלוא סולם הערכים של הנשיא. צעד זה נדרש לנוכח החרפת הקיטוב הפוליטי בארה"ב, ובמיוחד לאור אירועים שונים בשנה האחרונה, שהעיבו על האהדה הדו-מפלגתית לישראל, שעל שמירתה יש להקפיד. במקביל, על ישראל לטפח דיאלוג מתמשך עם הציבורים היהודיים בארה"ב המביעים ביקורת על מדיניות ממשלת ישראל, כדי לשמור על חוסנו של משולש היחסים ישראל-וושינגטון-יהדות ארה״ב.
  • הריבוי של תופעות אנטישמיות מחייב את ממשלת ישראל בהיערכות נכונה למימוש הזדמנויות לקליטת עלייה, בעיקר ממדינות אירופה השונות. כפי שהוזכר בדו״חות קודמים של המכון למדיניות העם היהודי, החסמים המרכזיים הגורמים לעולים הפוטנציאליים לשקול מחדש את הרעיון לעלות לישראל נוגעים לתעסוקה, חינוך הילדים ודיור. חסם התעסוקה יכול להצטמצם על ידי המשך המאמץ (שלא הושלם) להכוונה תעסוקתית והכרה בתארים עוד בארץ המוצא, במקביל להקמת תכניות הכשרה והשמה מיועדים לעולים לאחר הגעתם לישראל. הואיל ומדובר בעלייה של אוכלוסיות שהן בדרך כלל חזקות השכלתית וכלכלית, אין ספק שהשקעה זו הינה מניבה וכדאית למשק הישראלי.
  • ישראל צריכה לנהוג זהירות ביחסיה עם מדינות ומפלגות שמפגינות ידידות רבה לישראל אך מנהיגיהן מתרחקים מנורמות דמוקרטיות, וכן מנהיגים שתחת כנפיהם פורחים אלמנטים אנטישמיים. מעבר לשיקולים ערכיים של ישראל עצמה, יש לקחת בחשבון שחיזוק הקשר עם מדינות שנתפסות כעוינות לאתוס הדמוקרטי-ליברלי פוגע בדימוייה של ישראל בעיני ציבורים רחבים בארה"ב, שחלקם עשויים להתייצב בעתיד ליד הגה השלטון ולהוליך מדיניות בינ"ל אסרטיבית כלפי ישראל. זיהויה של ישראל כידידה של אותן מדינות אנטי-ליברליות תורם גם להתרחקות מישראל של הדור הצעיר היהודי, ובכך מחליש את יכולתה העתידית של ישראל להישען על יהדות אמריקה בשעת מבחן.

הערות

  1. See: Sasson, T., Saxe, L., Chertok, F., Shain, M., Hecht, S., & Wright, G. (2015). Millennial children of intermarriage: Touchstones and trajectories. Waltham, MA: Cohen Center for Modern Jewish Studies, Brandeis University; National Demographic Survey of American Jewish College Students 2014, Barry Kosmin, Ariela Keysar; American Jewry’s Great Untapped Resource: Grandparents, Jack Wertheimer, Mosaic Magazine, 2016.
הקודםהבא