הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019


בדומה לשנים שלפניה, גם בשנה החולפת גדלה האוכלוסייה היהודית בעולם בקצב מתון של כמאה אלף איש, ובראשית 2019 נאמדה ב-14.7 מיליון. שינוי זה נובע מהעליה במספרם של היהודים בישראל: מ-6,555 מיליון בראשית 2018 ל-6,665 מיליון בראשית 2019 (גידול של 110 אלף או 1.7%), שהתקזז במעט לנוכח ירידה קלה במספר יהודי התפוצות. בנוסף היו בישראל בראשית השנה הנוכחית 427,000 חסרי דת, כלומר, עולים זכאי חוק השבות שאינם יהודים על-פי ההלכה אך התערו מבחינה לאומית וחברתית. בסך-הכול, היחס בין יהודים לבין לא-יהודים במדינת ישראל (לרבות המתיישבים היהודים ביהודה ושומרון) נותר יציב. כ-79% יהודים לעומת 21% של לא יהודים. בקבוצה היהודית כלולים גם התושבים חסרי הדת, על בסיס ההנחה שהם מתערים חברתית ותרבותית בחברת הרוב (בלעדיהם היה היחס יהודים-לא יהודים 74% ו-26% בהתאמה). ראוי לציין כי בחודש מרץ האחרון (2019) מנתה אוכלוסיית ישראל לראשונה יותר מ-9 מיליון בני אדם.

מספר היהודים בארה"ב, הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל, נותר יציב, והוא עומד על כ-5.7 מיליון בני אדם. אומדן זה נשען במידה רבה על ממצאים של סקר פיו משנת 2013 והערכות על המגמות הדמוגרפיות בקרב יהדות ארה"ב מאז. יש לציין, עם זאת, כי ישנם אומדנים גבוהים יותר של מספר היהודים בארה״ב, עד כדי 6.7 מיליון או 7 מיליון. ההבדלים נובעים מהגדרות שונות של יהודיות, קרי, של מי צריך להיכלל בספירה. האומדנים המרחיבים כוללים גם את מי שציינו בסקרים כי הם יהודים באופן חלקי; וכן נעשה בהם שימוש במקורות נוספים.

עיקר הגידול באוכלוסייה היהודית בישראל נבע מריבוי טבעי (89% מהגידול) ועוד 11% ממאזן הגירה חיובי (עליה). החלק הארי של העולים לישראל – כשלושה רבעים – בא מאירופה (במיוחד רוסיה, אוקראינה, וצרפת), עוד 17% מאמריקה ואוקיאניה, וכ-6% אחוזים מאסיה-אפריקה. יש לציין כי פחות ממחצית (46.1%) מהעולים לישראל בשנת 2018 היו יהודים וכי רק אלה נכללים במניין היהודים בישראל ובהערכת השינוי הדמוגרפי של האוכלוסייה היהודית בשנה החולפת.

לאחר כמה שנים של גידול בשיעור הפריון של נשים יהודיות בישראל – מ-3.09 בשנת 2014 ל-3.16 בשנת 2016 הרי שבשנת 2017 (השנה המאוחרת ביותר שיש עליה נתונים מעודכנים) הוא נותר ללא שינוי. חרף המגמה הנמשכת של עליה במספר היהודים, בגלל המאזן החיובי של ישראל, החלטנו להשאיר השנה את המחוג על כנו; במידה ומגמות אלה יימשכו גם בשנה הבאה יהיה מקום לשקול להזיז אותו מעט בכיוון החיובי.

הקודםהבא