הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

הנהגות הקהילות המרכזיות של העם היהודי, בישראל ובארה״ב, ואיתן גם קהילות קטנות יותר, היו עסוקות בשנה החולפת בהתפתחויות בזירה הפוליטית הפנימית במדינות השונות, ובהשפעתן על המדיניות, הדימוי, העוצמה והזהות של חבריהן. במקביל, התחדד בכל הקהילות, למעט בישראל, החשש מפני מגמת עלייה בשיח האנטישמי, לעיתים עד כדי פגיעה ממשית ביהודים. שילוב זה – מצד אחד מבט פנימה, כל קהילה לענייניה, מצד שני, מבט משותף על סכנת האנטישמיות – הדגיש את המורכבות הנדרשת מהנהגות המעוניינות להדק את שיתוף הפעולה מול איומים המשותפים לכלל העם היהודי (אתגרים קיומיים לביטחונה של ישראל ושנאת יהודים), אך מתקשות לא פעם לעשות זאת בשל פערים מהותיים בתפיסת עולם ובצרכים הנובעים מהתפתחויות בזירות המקומיות.

הקודםהבא