הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מצבו של העם היהודי מושפע מהתפתחויות חיצוניות ומהתפתחויות פנימיות, ובמקביל הוא מושפע מהתפתחויות קצרות טווח ומהתפתחויות ארוכות טווח. עליית האנטישמיות, שהיהודים בוודאי אינם יוזמיה, משפיעה עליהם. בתגובה אליה, מוסדות וארגונים מפתחים אמצעים שונים להתגוננות ותגובה, אך על פי הניסיון ההיסטורי, האנטישמיות תושפע, בסופו של דבר, יותר מאירועים ומגמות חיצוניות מאשר ממה שיעשו היהודים (מה שכמובן לא מבטל את הצורך של יהודים לעשות ולנסות להשפיע במידה והם יכולים לעשות זאת). באופן דומה, השחיקה בדתיות שמתועדת בקרב יהודים הן בישראל והן בתפוצות אינה תופעה מבודדת. יש לה השלכות פנימיות חשובות, וחלקה נובע גם ממגמות פנימיות של העם היהודי, אך אין דרך לנתק אותה ממגמות כלליות בעולם (בעיקר המערבי) של ירידה בכוחה של הדת, ועוד יותר מזה בכוחו של הממסד הדתי.

העלייה בשיעור התופעות האנטישמיות היא, בשלב זה, תופעה המתועדת על פני מספר מצומצם יחסית של שנים. לכן, בשלב זה, אנו מתארים אותה כהתפתחות קצרת טווח, למרות החשד (והחשש) הכבד שמדובר בעליית מדרגה שמבשרת עידן חדש, שבו האנטישמיות שוב תהיה גורם משמעותי יותר בקביעת מסלולו של העם היהודי. הבחירות הנערכות השנה פעמיים בישראל הן עניין מקומי, שזמנו קצוב. אולם גם לבחירות אלה (כמו גם לבחירות בארה״ב בשנה הבאה) עשויות להיות, בהתאם לתוצאותיהן, גם השפעות שרישומן ארוך, הן על ישראל, הן על יחסי ישראל עם יהודי התפוצות, והן ישירות על היהודים בתפוצות.

בפרק זה נעשה שימוש במחקרים, מאמרים וספרים הבאים

JPPI 2019 Pluralism Survey, Camil Fuchs, Noah Slepkov, Shmuel Rosner.
JPPI 2018 Israeli Judaism survey, Camil Fuchs, Shmuel Rosner.
JPPI 2018 Dialogue: 70 Years of Israel-Diaspora Relations: The Next Generation, John Ruskay, Shmuel Rosner.
AJC 2019 survey of Israeli Jewish Opinion, conducted by Geocartography.
AJC 2019 survey of American Jewish Opinion, conducted by the research company SSRS.
AJC 2019 survey of French Jewish Opinion, conducted by the research company Ifop.
2018 Survey of Jews in Canada, Robert Brym Keith Neuman Rhonda Lenton, conducted by the Environics Institute for Survey Research in partnership with The University of Toronto and York University.
Jewish Electorate Institute Poll, Greenberg Research, 2019.
2017 Greater Washington Jewish Community Demographic Study.
Raising Jewish Children: Research and Indications for Intervention, Sylvia Barack Fishman and Steven M. Cohen, JPPI.
המאה הישראלית, יוסי שיין, ידיעות ספרים, 2019.
#יהדותישראלית, דיוקן של מהפכה תרבותית, שמואל רוזנר, קמיל פוקס, דביר והמכון למדיניות העם היהודי, 2018.

הקודםהבא