הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

  • תגובות מקומיות להתפתחויות בזירות הפוליטיות והחברתיות במדינות שונות בעולם, הנובעות בין השאר מתפיסות עולם המעוגנות בזהות היהודית, העסיקו השנה את הקהילות היהודיות, יותר מעיסוק בזהות יהודית ובמטרות משותפות לכלל העם היהודי
  • מיקוד וחידוד של השיח הפוליטי הביאו לקיטוב עמדות ולקושי בשיח בין יהודים בתוך קהילותיהם ובין הקהילות השונות
  • עליית האנטישמיות היא אתגר מרכזי של היהודים בכל העולם, אך בישראל עוד לא זוהתה חומרתו ולא נעשו ההתאמות הנדרשות אליו
  • התסיסה התרבותית המיוחדת ליהודי ישראל מעמיקה את התפתחותן של זהויות יהודיות שונות בישראל ובתפוצות. תופעה זו עלולה להמשיך ולהשפיע על היחסים בין הקהילות ועל ההתרחקות ביניהן.
הקודםהבא