הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

הפרק הדמוגרפי של ההערכה השנתית מציג נתונים על מספרם של היהודים בעולם, דפוסים דמוגרפיים עיקריים, ונקודות ציון או אירועים משמעותיים בשנה החולפת. השנה בחרנו להדגיש שתי תמורות חשובות: הראשונה היא המעבר של אוכלוסיית ישראל את קו ה-9 מיליון שהתרחש לקראת אמצע שנת 2019; והשנייה היא התחזקות המעבר של דור ׳גאות הילודה׳ (Baby Boom) לשכבת הגיל המבוגרת של 60+ וההשלכות שיש למעבר זה.

הקודםהבא