הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

בראשית שנת 2019 מנתה האוכלוסייה היהודית העולמית 14.7 מיליון איש.1 זהו גידול של כמאה אלף מאז השנה הקודמת. תוספת זו לוקחת בחשבון את הגידול של האוכלוסייה היהודית בישראל של 111,0002 פחות הירידה במספר היהודים בתפוצה שבחלקה הגדול מוסברת בהגירה לישראל3 וכן בגלל עודף מסוים של פטירות על לידות (בתפוצות בלבד). מאז 2015 גדלה האוכלוסייה היהודית העולמית באופן עקבי בכמאה אלף איש כל שנה ובסך-הכול ב-392,200 איש (או 2.7 אחוז) (גרף 1).

הנתונים על מספר היהודים מתבססים על הגדרה הלכתית עבור מי שמתגוררים בישראל ועל הגדרה עצמית עבור מי שמתגוררים בשאר העולם, ובלבד שאין להם זהות דתית לא-יהודית. יש לציין כי לצד יהודים אלה זוהתה בארה״ב קבוצה משמעותית של בני אדם שאין להם דת והם מחשיבים עצמם יהודים באופן חלקי;4 ברובם הם צאצאים של זוגות מעורבים.5 איננו יודעים האם זוהי תופעה ייחודית לארה"ב או מאפיינת גם ארצות תפוצה אחרות. כמו כן, בראשית 2019 היו בישראל 427 אלף עולים זכאי חוק השבות וצאצאיהם שאינם יהודים על-פי ההלכה6 שרבים מהם התערו חברתית ותרבותית בזרם המרכזי היהודי של החברה הישראלית (זוהי קבוצה שגדלה מ-357 אלף איש ב-2015 למספרה כיום, גידול של כעשרים אחוזים).7 חוקרים ומנהיגים קהילתיים חלוקים בשאלה האם להחשיב את היהודים החלקיים ואת הישראלים זכאי חוק השבות (שאינם מחזיקים בדת אחרת) כחלק מהאוכלוסייה היהודית;8 אם הם נספרים כיהודים אזי האוכלוסייה היהודית בעולם מונה קצת יותר מ-16 מיליון בני אדם.

קצת יותר ממחצית היהודים בעולם מתגוררים בתפוצות (54.7 אחוזים) מאשר בישראל (45.3 אחוזים) (גרף 2). אנו מעריכים כי בתוך כעשור יהיה שוויון בין האוכלוסייה היהודית בתפוצה וזו שמתגוררת בישראל. ישראלים המתגוררים בחו”ל (כ-600 אלף) נספרים כחלק מיהודי התפוצה.

הקודםהבא