הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

בשנה שעברה (2018) עלו לישראל 28,099 עולים חדשים. זהו מספר הגבוה ממספרם של העולים בשנת 2017 (26,357) (גרף 3). מגמה זו של התחזקות העלייה לישראל מסתמנת גם ב-2019: בארבעת החודשים הראשונים של השנה (ינואר-אפריל) באו לישראל 9,153 עולים לעומת 7,447 עולים בתקופה המקבילה אשתקד.9 קצת יותר ממחצית (51 אחוזים) מהעולים שהגיעו ב-2018 לא היו יהודים על-פי ההלכה אבל עמדו בקריטריונים אחרים של חוק השבות.10

הקודםהבא