הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

פריון יהודי מחוץ למדינת ישראל כיום הוא של כילד וחצי בממוצע לכל אישה. עם זאת, ישנם הבדלים בין קהילות יהודיות עם רמה נמוכה במיוחד של פריון במדינות ברה”מ לשעבר (קצת יותר מילד אחד), לעומת כילד וחצי בצפון אמריקה, צרפת, וארגנטינה, ו-2.1 ילדים במקסיקו. הפריון בישראל גבוה הרבה יותר. בשנים 2010-2014 המספר היה בממוצע 3.03, הוא עלה ל-3.16 בשנת 2016 ונותר ללא שינוי גם בשנה שלאחר מכן (שהיא האחרונה שעבורה יש לנו נתונים).11 באופן כללי, היחס בין ישראל לבין התפוצה הוא של 2:1 נולדים יהודים.

משתנה קובע חשוב של פריון הוא זיקה דתית (ראו גרף 4). הפריון של נשים חרדיות גבוה פי כמעט ארבעה מזה של נשים חילוניות ופי 1.8 מזה של נשים דתיות. בשנים האחרונות ישנה עלייה במספר הממוצע של ילדים בקרב יהודים בישראל, אך העלייה במספר הילדים בקרב נשים חרדיות חדה בהרבה מהעלייה במספר הילדים בקרב נשים חילוניות.

כפי שאפשר לראות בגרף, בשנים האחרונות ישנה ירידה קלה בפריון של נשים דתיות. מעקב לאורך תקופת זמן ארוכה יותר מגלה כי מאז ראשית המאה הפריון של מגזר זה התאפיין בתנודתיות של בין מינימום של 3.8 ילדים בממוצע לאישה ל-4.28 ילדים.12 אנו מציעים כי הרמה של 4.28 הייתה חריגה ואין להקיש מהתצפיות של השנים האחרונות על מגמה של ירידה ברמות הילודה בקרב נשים דתיות בארץ.

הקודםהבא