הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

הירידה בפריון במרבית הקהילות היהודיות בתפוצות, אל מתחת לרמה של תחלופה בין-דורית, חיזקה את משקלן היחסי של קבוצות הגיל המבוגרות יותר. מגמה זו התחזקה לאחרונה בגלל הכניסה של דור “גאות הילודה” (ילידי השנים 1945-1960) לשכבות המבוגרות. למעשה, החל מהשנה הקרובה, (2020) כל ילידי הדור הזה כבר יהיו חברים בקבוצה של בני 60 שנה ומעלה. תהליך זה נצפה במרבית הקהילות היהודיות בתפוצות. בארה"ב, צרפת ואנגליה, בני השישים ומעלה הם כשליש מסך כל היהודים הבוגרים (בני 16 או 18 ויותר). בכמה מדינות, כמו גרמניה, שבה התיישבו מהגרים יהודים מבוגרים רבים מברה”מ לשעבר, חלקם של בני השישים ומעלה באוכלוסייה היהודית הבוגרת הוא מעל 40 אחוזים (גרף 5).13 הפריון היהודי בישראל הוא גבוה, ואוכלוסיית ישראל לא חוותה את התנודתיות של תופעת “גאות הילודה”. עם זאת, התינוקות הרבים שעלו לישראל בשנים שמיד לאחר קום המדינה, או כאלו שנולדו בארץ בתקופה ההיא, במיוחד למשפחות מאסיה וצפון-אפריקה, שהתאפיינו בדפוסי פריון של חמישה ושישה ילדים, מגיעים כעת גם הם לשלב המבוגר של חייהם. כך, 28 אחוזים מכלל היהודים הבוגרים בישראל (20 ומעלה) משתייכים כיום לקבוצה של בני 60 ומעלה.

הקודםהבא