הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

  1. מספר היהודים בעולם ממשיך לעלות. אגב עלייה זו, עולה חלקה של ישראל בסך-כל האוכלוסייה היהודית העולמית. העקביות של מגמה זו מצדיקה הזזה מתונה של השעון הדמוגרפי בכיוון החיובי.
  2. קבוצה הולכת וגדלה של יהודים בגילאים המבוגרים דורשת מעקב והתאמה של חלוקת המשאבים הקהילתיים וגידול הדרגתי בהפניית כספים ושירותים לאוכלוסייה זו, היוצאת בהדרגה לגמלאות ומתפנה לעיסוקים אחרים. בין השאר יש לתכנן ולהרחיב את החינוך היהודי למבוגרים; סוג זה של רכישת ידע לרבות בתחומים כמו המקורות היהודיים, היסטוריה יהודית, מנהגים וערכים יהודיים יכולה לא רק לחזק את הזהות היהודית של הלומד והלומדת; הלומדים המבוגרים יכולים להשפיע על מעגלים רחבים יותר במשפחתם ובחברה היהודית בכלל. במקביל, קהילות וארגונים יהודיים, ברמה המקומית, הארצית, והבינלאומית, צריכים להיערך לחילופי הנהגה בעולם היהודי.
  3. ישראל היא היום מדינה בסדר גודל בינוני. ככל שהאוכלוסייה גדולה יותר כך מתרחב המנעד האנושי שלה; לזה יכולות להיות השפעות על מתחים בין קבוצות. בה בעת, מספר תושבים גדול מחזק את יכולתה של החברה ליצור, ליזום, לחזק הון אנושי ולהרחיב את הכלכלה המקומית.51 הזדמנויות אלה יתרבו אם תימשך מגמה של כניסת מגזרים גדולים, בעיקר חרדים וערבים, לשוק התעסוקה.

האוכלוסייה היהודית בעולם ועולים לישראל לפי מדינות עיקריות 2018

מדינה אוכלוסייה יהודית, 2018א אחוז מצטבר עליה לישראל, 2017ב
סך-הכול עולם 14,606,000 26,357
ישראל 6558100 44.9
ארה"ב 5700000 83.9 2567
צרפת 453000 87 3157
קנדה 390500 89.7 280
אנגליה 290000 91.7 468
ארגנטינה 180300 92.9 246
רוסיה 172000 94.1 7135
גרמניה 116000 94.9 155
אוסטרליה 113000 95.7 138
ברזיל 93200 96.3 618
דרום-אפריקה 69000 96.8 281
אוקראינה 50000 97.1 7046
הונגריה 47000 97.4 52
מקסיקו 40000 97.7 76
הולנד 29800 97.9 50
בלגיה 29200 98.1 117
איטליה 27500 98.3 115
שוויץ 18600 98.4 84
צ’ילה 18300 98.6 26
אורוגואי 16700 98.7 69
כל השאר 193800 100 3677

א) מקור: Sergio DellaPergola. “World Jewish Population, 2018,” in Arnold Dashefsky and Ira M. Sheskin. (Editors) The American Jewish Year Book, 2018, Volume 118 (2018) (Dordrecht: Springer) pp. 361-452.
ב) מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שנתון סטטיסטי לישראל, 2018, לוח 4.4.

הקודםהבא