הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

  • יהודים וערבים חשים נוח לחיות בישראל כמי שהם; בקרב הערבים ניכרת מגמת שיפור
  • פער מאתגר בהבנת מהות הישראליות בין קבוצת הרוב וקבוצות מיעוט חשובות
  • ישראלים רואים בחוקי המדינה מורה דרך עיקרי להתוויית התנהגות טובה
  • ישראלים מעדיפים ערכים פרטיקולריים (ערכים יהודיים, ערכי הדת) על ״ערכי המערב״
הקודםהבא