הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

שאלה זו נשאלה בעיקר בסקרי ה-AJC ואין לה כמעט מקבילות עבור אוכלוסיות מחוץ לארה"ב. אבל היא חשובה להשלמת התמונה, שכן היא מהווה אומדן להשפעה של "שיח ההתרחקות"4 על הציבור היהודי. לא ניתן להשוות באופן ישיר את כל השאלות שנשאלו בנושא זה (נוסח שונה עשוי להשפיע על התשובות), ניתן לראות שבין השנים 2017-2019 (שבהן נשאלו שאלות דומות), חלה ירידה בשיעור היהודים הסבורים שקשרי ישראל – תפוצות יהיו טובים יותר בעתיד, ועליה בשיעור מי שצופים הדרדרות. גם בסקר הדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי, שכאמור משתתפיו מרגישים קרבה גדולה יותר לישראל (ואינם מהווים מדגם מייצג של כלל היהודים), ניתן לראות שמעל מחצית מהמשיבים סבורים כי יהודי ישראל והתפוצות מתרחקים אלה מאלה. בסקר המכון ניכר גם כי נסקרים מארה"ב הם הפסימיים ביותר בנוגע לעתיד היחסים (42.9% מיהודי העולם לא הסכימו שיש התרחקות, לעומת 30.7% מהמשיבים מארה"ב). רוב קטן של ישראלים שהשיבו לסקר (50.9%) לא חשבו שצפויה התרחקות נוספת.

טבלה 3: עתיד יחסי ישראל – תפוצות, שאלות מסקרים שונים

AJC 2000- היחסים בין יהודים בישראל ובארה"ב AJC 2001- היהודים בישראל ובארה"ב AJC 2003- יהודים בישראל ובארה""ב בעוד 3-5 שנים AJC 2004- היהודים בארצות ובישראל יהיו או לא יהיו קרובים ב-5 השנים הבאות AJC 2017 – במבט קדימה לחמש השנים הקרובות, האם את/ה חושב/ת שהקשרים בין יהדות אמריקה וישראל יהיו…. AJC 2018 – במבט קדימה לחמש השנים הקרובות, האם את/ה חושב/ת שהקשרים בין יהדות אמריקה והיהודים בישראל יהיו…. AJC 2019- במבט קדימה לחמש השנים הבאות, האם אתה חושב שהקשרים בין היהודים באמריקה וישראל יהיו… JPPI 2018 – ישראל ויהדות העולם מתרחקות
(ארצות הברית)
JPPI 2018- ישראל ויהדות העולם מתרחקות
(עולם)
יהיו קרובים יותר 31.9% 30.40% 35.70% 28.80% חזקים מהיום: 22.1% חזקים מהיום: 19.7% חזקים מהיום: 18% מסכים: 69.3% מסכים: 57.1%
יתרחקו 11.9% 6.70% 9.10% 9.90% חלשים מהיום: 14.4% חלשים מהיום: 14.8% חלשים מהיום: 24% לא מסכימים: 30.7% לא מסכימים: 42.9%
אף אחד 50.1% 59.40% 52.80% 59.40% דומה להיום: 61.5% דומה להיום: 60.4% דומה להיום: 53%
מסרב 6.1% 3.40% 2.40% 1.90% 0.50% 0.30%

בשנת 2019 פרסם ה- AJC את ממצאי אותו סקר גם בישראל ובצרפת. כשנשאלו היהודים בישראל על הקשר בעוד 5 שנים מהיום, 30% סברו כי הוא יהיה חזק יותר, 23% השיבו כי הוא צפוי להיחלש, ו-38% צפו שיישאר ללא שינוי. מקרב יהודי צרפת, 24% השיבו שהקשרים יתחזקו, 32% שהם יחלשו, ו-35% שלא יהיה שינוי. 9% מהנשאלים בצרפת לא הביעו עמדה.

הקודםהבא